ПочетнаArticles Posted by Милош Вујовић

Author: Милош Вујовић

У случају проблема са снабдевањем електричном енергијом на територији општине Кнић, корисници могу пријавити кварове на следеће бројеве телефона: Мобилни: 064/8593-396 Фиксни: 034/510-197

На основу одуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора, објављене у Сл.гл општине Кнић, број 25/2020. Комисија за спровођење поступка за давање у закуп утврдила је текст огласа који се налази у

На седници Скупштине општине Кнић, 16.11.2020.године усвојена је Европска повеља о родној равноправности. Усвајајући ову повељу, Општина Кнић се обавезала да створи једнаке могућности за мушкарце и жене да допринесу културном, политичком , економском, социјалном