PočetnaSavetodavna služba za građane – besplatna pravna podrška

Savetodavna služba za građane – besplatna pravna podrška

Savetnik za besplatnu pravnu podršku:
Veljko Stanojević, dipl.pravnik
Biografija:

Veljko Stanojević, rođen 01.11.1991. godine, u Kragujevcu, diplomirao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 21.09.2016. godine. Radio u Adient-Fiat, radio u advokatskoj kancelariji „Todorović“.
U opštinskoj upravi zaposlen od 01.10.2019. godine.

034/510-113bsp@knic.org.rs

U okviru projekta Swiss Pro koji finansira Švajcarska vlada u saradnji sa Vladom Republike Srbije formirana je Savetodavna služba za građane opštine Knić. Besplatna pravna podrška namenjena je sledećim kategorijama građana opštine Knić:
– Starije od 65 godina, nezaposlene, lica sa niskim nivoom obrazovanja, žene, osobe sa invaliditetom, mlade do 30 godina starosti, samohrane roditelje, interno raseljena lica, korisnike socijalne novčane pomoći.

Usluge koje pruža Savetodavna služba za građane su:

– Opšte pravne informacije
– Upućivanje na prave adrese državnih institucija
– Pomoć pri sastavljanju raznih pravnih akata (zahteva, izjava i slično)

Usluga ne uključuje zastupanje pred sudom i drugim državnim institucijama.

Uslugu pruža diplomirani pravnik svakog radnog dana od 07-15 časova u sedištu opštinske uprave u Kniću (ponedeljkom i sredom) i mesnim kancelarijama Toponica (utorak), Gruža (četvrtak), i Bare (petak).