PočetnaIzveštajiOdržana 34. redovna sednica Skupštine opštine Knić

Održana 34. redovna sednica Skupštine opštine Knić

Održana 34. redovna sednica Skupštine opštine Knić

Na 34. poslednjem redovnom skupštinskom zasedanju u ovoj godini odbornici Skupštine opštine usvojili su Odluku o dodeli naziva ulica, trgova i zaselaka na teritoriji opštine Knić. Tako će prvi put 601 ulica u 66 zaseoka nositi ime nekog od znamenitih žitelja opštine Knić. Nakon usvajanja ove odluke neće biti bezimenih ulica, kućni broj će dobiti svi objekti pa će svi građani imati validnu adresu sa ulicom i brojem. To će olakšati posao poštarima, kurirskim službama, hitnoj pomoći, policiji ali i svim građanima Knića jer do sada nisu imali preciznu adresu.

Naredne godine predstoji posao postavljanja tabli sa nazivima ulica koje će biti postavljene na početku i kraju svih ulica kao i postavljanje pločica s kućnim brojevima. Građanima predstoji i promena ličnih karti i ostalih dokumenata, ali to će biti tek po njihovom isteku pa tako građani neće imati vanredne troškove za zamenu ličnih dokumenata.

Na današnjoj sednici razmatrana je i usvojena Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Knić, Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Knić kao i Odluka o naknadama za rad predsednika i članova nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Knić.

Odbornici su razmatrali i usvojili i Odluku o prvoj izmeni Odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Knić, Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2018.godinu, kao i Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Knić za 2019.godinu.

Predsednik opštine Knić, Miroslav Nikolić pozvao je sve odbornike da daju predloge, sugestije i kritike kako bi svi zajedno unapredili rad, i stvorili bolje uslove za život na teriotiji opštine Knić.