PočetnaEkonomijaRešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javng interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javng interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javng interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini

Na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini iz budžeta opštine Knić i Predloga Stručne komisije za ocenu projekata i raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, predsednik opštine Knić je doneo Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini.

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini možete pogledati u prilogu kao i Predlog Stručne komisije za raspodelu sredstava sa obrazloženjem.

Pozivaju se dobitnici sredstava koji su dobili manji iznos od traženog da u roku od 5 dana, a najkasnije do 04.12.2018. godine, dostave novu specifikaciju troškova u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Pregledajte i preuzmite priloge:
Predlog_komisije_za_medije_sa_obrazloYenjem.pdf
ReYenje_o_raspodeli_sredstava_za_sufinansiranje_projekata_radi_ostavrivanja_javnog_interesa_u_oblasti_javnog_informisanja_u_2018._godini.pdf