PočetnaPrivredaUredbe Vlade Srbije o podsticajima za privlačenje investicija, otvaranje novih radnih mesta i pomoći u oblasti prehrambene industrije

Uredbe Vlade Srbije o podsticajima za privlačenje investicija, otvaranje novih radnih mesta i pomoći u oblasti prehrambene industrije

Uredbe Vlade Srbije o podsticajima za privlačenje investicija, otvaranje novih radnih mesta i pomoći u oblasti prehrambene industrije

Na prvoj ovogodišnjoj sednici Vlada Srbije donela je Uredbu o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja, koja predviđa odobravanje subvencija za svako novo­otvoreno radno mesto, u zavisnosti od stepena razvijenosti opštine, od 3.000 evra do 7.000 po radniku.

Subvencije su predviđene i za investicione projekte u proizvodnom sektoru od najmanje 100.000 evra, kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje deset novih radnika na neodređeno vreme, za ulaganja od 200.000 evra obezbeđuje se najmanje 20 novih radnih mesta , a ulaganja od najmanje 300.000 evra otvaraju 30 novih radnih mesta.

Vlada Republike Srbije usvojila je i Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda.

Državnu pomoć u oblasti prehrambene industirije dobijaće investitori za nabavku nove opreme i nove tehnologije, srazmerno broju novootvorenih radnih mesta. Tu se, takođe, subvencije po radniku kreću od 3.000 do 7.000 evra u zavisnosti od stepena razvijenosti opština.

Uredba je usvojena na inicijativu Saveta za rast BDP-a i odnosi se na dodelu podsticaja za opremu i tehnologiju za veći stepen prerade u okviru prehrambene industrije.

Kompletane tekstove uredbi pogledajte u prilogu.

Pregledajte i preuzmite priloge:
uredba-kriterijum-privlacenje-direktnih-ulaganja-prehrambeni-proizvodi0126_cyr.docx
uredba-kriterijum-za-dodelu-podsticaja-privlacenja-direktnih-ulaganja0126_cyr.docx