ПочетнаArticles Posted by Милош Вујовић

Author: Милош Вујовић

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Кнић

Вуковци са територије општине Кнић су у периоду од 20. VIII до 22.VIII били на путовању на планину Гоч. Пут је финансирала локална смоуправа, за своје најбоље ученике. Ученици су посетили Врњачку Бању, манастир Љубостињу,

Дана 20. VIII 2021. године, између Општине Кнић и Министарства заштите животне средине потписан је уговор којим је Општина Кнић добила на коришћење 120 контејнера и електричну ауточистилицу. Испред општине Кнић уговоре је потписала заменица Председника

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство  Општинске управе општине Кнић објављује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за реконструкцију, изградњу и пренамену објекта на кп.бр.2562/5, 2490/13, 2490/21 и 2490/24 КО Кнић. У прилогу се налази

Због радова на пребацивању далековода на нову трафостаницу 35KV у Книћу, као и изградњи далековода 400KV Крагујевац-Краљево. У наредном периоду, до краја месеца, може доћи до повремених прекида напајања електричном енергијом у селима на територији

Оглас јавни увид НАЦРТ 2 IID PDR за комлекс РАВНИ ГАЈ

Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију, изградњу и пренамену објекта на КП.БР.2562/5,2490/13,2490/21 и 2790/24 КО Кнић Урбанистички пројекат за реконструкцију и изградњу на к.п. бр. 2562/5 КО Кнић

Закључак о ценама пољопривредног земљишта у државној својини 2021. година Закључак о ценама