ПочетнаИзвештајиОдржана 55. седница Општинског већа општине Кнић

Одржана 55. седница Општинског већа општине Кнић

Одржана 55. седница Општинског већа општине Кнић

На данашњој седници Општинског већа разматран је нацрт и сведена расправа о предлогу Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић за 2018.годину, предлог Програма о другој измени програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кнић за 2018.годину и предлози Програма о трећој измени програма одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2018.години у општини Кнић.

Већници су разматрали и усвојили извештаје о реализацији годишњих планова рада Предшколске установе “Цветић” за 2017/2018.годину и 2018/2019.годину. Разматран је и нацрт Одлуке о утврђивању назива улица и засеока у насељеним местима на територији општине Кнић, као и нацрт Одлуке о матичним подручјима на територији општине Кнић бр.20-742/2018-01 од 5.11.2018.године.

У оквиру шесте тачке дневног реда разматран је и усвојен квартални Извештај ЈКП “Комуналац” о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2018. до 30.09.2018.године. Разматран је и Ценовник ЈКП “Комуналац” на зимском одржавању путева бр.795-02/2018 од 01.10.2018.године и утврђивање предлога решења о давању сагласности.

У наставку седнице разматран је и усвојен Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, као и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у општинском Правобранилаштву општине Кнић.

Већници су разматрали и усвојили и Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката ради остварења јавног интереса у области јавног информисања у 2018.години, Извештај Комисије за спровођење поступка споразумевања о висини накнаде бр.06-1682/18-01 од 21.11.2018.године, као и Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију у општини Кнић бр.110-1783/2018-01 од 28.11.2018.године.

Разматран је и усвојен нацрт Одлуке о димничарским услугама, нацрт Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Кнић и нацрт Одлуке о финансирању трошкова превоза ученика Средње школе Кнић из Кнића из средстава буџета општине Кнић.

Изгласана је и допуна Дневног реда, у оквиру две тачке донета су Решења о употреби текуће буџетске резерве.

Подели: