ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2022. година

Службени гласник – 2022. година

Службени гласник број 06/2022 – 06.04. 2022. године

Службени гласник број 02/2022 -01.03. 2022. године

АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ:

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2022. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА У ДОМАЋЕМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ АКТИВНОСТИМА НА ПРЕУЗИМАЊУ СЕОСКОГ ВОДОВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГУБЕРЕВАЦ И ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД 2021-2027. ГОДИНЕ
 8. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧАН НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 10. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
 11. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ