Почетна2018септембар (Page 3)

септембар 2018

Електродистрибуција Крагујевац, пословница Кнић, одговорила је на захтев о стању мреже и хаварији која се десила 03.09.2018. године. Хаварија се десила ТС Кула Штала где су хаварију изазавали пухови. Хаварија је отклоњена око 14:00 часова. Хаваријско стање