ПочетнаАнкета о транспарентности

Анкета о транспарентности

Изаберите место из ког долазите:
41 гласова
ГласајРезултати

Да ли сте до сада на било који начин били укључени или учествовали у доношењу одлука у општини Кнић?
44 гласова
ГласајРезултати

Којим средством сматрате најподеснијим за ваше учешће у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину?
43 гласова
ГласајРезултати

Део прихода буџета општине Кнић, прикупљен по основу пореза на имовину у вашем месту, по вашем мишљењу, неопходно је утрошити у вашем месту, месној заједници, на:
48 гласова
ГласајРезултати