ПочетнаПривреда

Привреда

RAPP ZASTAVA WINCHES Gruža

Привредне активности на подручју општине Кнић везане су за приватни сектор који је у највећој мери заступљен у следећим областима: машинство и обрада метала, аутомобилски сектор, трговина, угоститељство, прехрана, занатство и услуге.

Истакнутији привредни субјекти:

 • “RAPP ZASTAVA WINCHES” Д.О.О. Гружа, металска индустрија, www.rappmarine.com
 • “Агропродукт” Д.О.О. Бумбарево Брдо, производња готове хране за домаће животиње
 • “Гружа аграр”, СЗР, Балосаве-Гружа, противградна опрема и опрема за воћарство, www.gruzaagrar.rs
 • “Ема” Кнић, Д.О.О., производња специјалних надградњи за моторна возила, www.ema-knic.com
 • “Пак промет” Д.О.О., Баре, производња машина и опреме за млекарску индустрију, www.pakpromet.com
 • “Ауто центар Милер” Д.О.О. Гружа, производно-услужни сервис за аутомобилски и камионски програм, www.acmiler.com
 • “Пољофлора” Кусовац, З.З., производња киселог купуса, www.poljoflora.com
 • “Гружа транспорт” Д.О.О. Гружа, међународна шпедиција
 • “Гружа импекс” Д.О.О. Гружа, безебдносно – комуникациона опрема, међународна шпедиција
 • “Гај” Д.О.О. Равни Гај – Гружа, дрвна индустрија – производња и обрада дрвета
 • “Elmeg Serbia” Равни Гај – Гружа, Д.О.О., производња делова и склопова од пластике, www.elmegserbia.co.rs
 • “Гружа” Д.О.О. Равни Гај – трговина на велико и мало, www.gruzadoo.com
 • “Алатница Вуковић” Д.О.О. Кнић, металски програм – алати за аутомобилску и електронску индустрију www.vukovic.at
 • “Алексић први” Д.О.О. Губеревац, производња алкохолних пића, www.zlatnanit.com
 • Хотел “Еурогај” Д.О.О. Равни Гај – Љубић, хотел, www.eurogaj.rs
 • “Иногај”, Д.О.О., Равни Гај – Гружа, рециклажа метала и производња светло вучених челика, www.inogaj.com
 • “Autentic lux” С.З.Р. Гружа, уметничка обрада дрвета и производња намештаја
 • “Гружанка” С.П.Р. Топоница, производња кора и зимнице, www.gruzanka.com
 • “Breeches” С.К.Р, Баре, производња дечје конфекције, www.breeches.co.rs
 • “Јекић машине” Д.О.О., Вучковица, производња опреме за млекарску индустрију
 • “Marcar” Д.О.О., Равни Гај, производња специјалних надградњи за моторна возила, www.marcar.rs
 • Млекара “Петровић” Пајсијевић, производња и прерада млека и млечних производа
 • “Обрада метала” Д.О.О. Губеревац, машинска обрада метала
 • “Батомм плус” Д.О.О., Бумбарево Брдо, производња картонске амбалаже

Тренутно неактивни индустријски погони због неуспешног поступка приватизације су:

 • “Застава аутоделови” Кнић
 • “21.октобар” погон у Топоници.

РУДНИК ГИПСА ЛИПНИЦА

Као значајни привредно – природни ресурс у општини Кнић истиче се рудник гипса у селу Липница код Груже. О националном значају овог налазишта говори и податак да је званична процена резерви гипса и анхидрита процењена у колични од 10.6 милиона тона. Годишње се у руднику у време пуног капацитета производило око 50.000 тона гипса и 15.000 тона кварца. Процене су да би се уз инвестициона улагања може се обезбедити обнова производње од 150.000 тона руде гипса на годишњем нивоу.

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА:

Добијање експлоатационог права од стране министарства. Могућност уступања земљишта на коришћење или одговарајући облик јавно-приватног партнерства. Власник земљишта у поврини од 7 хектара на коме се налази рудник је Општина Кнић.

ПРЕТХОДНА НАМЕНА:

Експлоатација руде гипса и анхидрита за потребе цементаре у Новом Поповцу, данас ХОЛЦИМ Србија. Од стране Холцима експлоатација је прекинута и извршена је конзервација рудника.

ПОТЕНЦИЈАЛ ИНВЕСТИРАЊА:

Експлоатација руде гипса и анхидрита за потребе индустрије цемента или коришћење гипса у грађевинској индустрији за производњу грађевинских елемената од гипса (ригипс плоче, гипсани елементи и сл.)