ПочетнаПредседник општинеПомоћници председника општине

Помоћници председника општине

Биљана СИМОВИЋ
економиста, помоћник председника општине за друштвене делатности, омладинску политику и сарадњу са НВО сектором
Радомир УРОШЕВИЋ
комерцијалиста, помоћник председника општине за урбанизам, регионалну и међурегионалну сарадњу.

Рођен 28.09.1962.год. Основну школу завршио у Барама, Средњу економску школу у Крагујевцу. На функцију помоћника председника општине Кнић изабран је као одборник са изборне листе Александар Вучић- Србија побеђује. До избора на функцију, радио је у Општинској управи општине Кнић као шеф месне канцеларије у Барама, има 32 године радног искуства. Активан је члан месне заједнице Баре, оснивач и дугогодишњи преседник фудбалског клуба „Баре“ из Бара. Председник је „Основне организације синдиката радника Општинске управе Кнић“, више од 15 година, повереник и члан регионалног већа ССС Србије више од 6 година. Ожењен, отац две сина, са породицом живи у Барама.

Саша МИЛОШЕВИЋ
дипломирани правник, помоћник председника општине за локално економски развој, регионалну и међурегионалну сарадњу и односе са јавношћу

Рођен 09.02.1983. у Крагујевцу. Основну школу „Рада Шубакић“ завршио у Губеревцу. Након тога завршо Другу крагујевачку гимазију и Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.

Радно искуство: Форма Идеале, Прекршајни суд у Крагујевцу, ЈКП „Комуналац“ Кнић и Општинска управа општине Кнић.

Ожењен и отац троје деце.

* Председник Општине поставља своје помоћнике у Општинској управи, који обављају послове из појединих делатности (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности, привреду, развој месних заједница и др.).Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљење у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене одлуком о организацији Општинске управе.

У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.