ПочетнаОбавештење за спортске организације

Обавештење за спортске организације

             Објављујемо Обрасце по којима се сачињавају предлози за финансирање Годишњих програма спортских организација из буџета општине Кнић у 2023. години. Објављујемо и образац Изјаве, коју потписује лице које је уписано као заступник спортске организације код Агенције за привредне регистре.

            Попуњени обрасци у три примерка, као и образац изјаве, достављају се Општинској управи Општине Кнић, најкасније до 31. 07 2022. године.

Образац 1 – Предлог годишњег програма организација у области спорта

Образац 2 – Предлог годишњег програма изградња, опремање и одржавање спортских објеката

Изјава