ПочетнаУправни и надзорни одбори

Управни и надзорни одбори

Центар за социјални рад “Кнић” у Книћу

Управни одбор
 1. Миладин Јовановић из Кикојевца – председник
 2. Зорица Влајић из Честина – члан
 3. Зоран Милошевић из Кнежевца – члан
 4. Љиљана Миљковић из Топонице – члан
 5. Лоријана Петковић из Крагујевца – члан
Надзорни одбор
 1. Невена Деспотовић из Груже – председник
 2. Данијела Тодић из Вучковице – члан
 3. Зоран Дрешевић из Кнића – члан

Центар за културу, туризам и спорт

Управни одбор
 1. Саша Милошевић из Грабовца – председник, представник локалне самоуправе;
 2. Владанка Алексић из Губеревца – члан, представник локалне самоуправе из реда регистрованих домаћинстава који се баве сеоским туризмом ;
 3. Миленко Радосављевић из Рашковића – члан, представник локалне самоуправе из реда представника спортских удружења
 4. Снежана Недељковић из Губеревца – члан, представник из реда запослених
 5. Сретен Лазаревић из Кусовца – члан, представник књижевног клуба “Живадин Стевановић”.
Надзорни одбор
 1. Марина Илинчић из Претока – председник,
 2. Бранко Тодоровоћ из Вучковице – члан
 3. Сузана Жиропађа-Милошевић из Кнића – члан, представник из реда запослених.

Дом здравља ”Даница и Коста Шамановић”’ у Книћу

Управни одбор
 1. Др Никола Јовић из Груже – председник, представник локалне самоуправе
 2. Др Милован Исаиловоћ из Кнића – члан, представник локалне самоуправе
 3. Ивана Петровић из Крагујевца – члан, представник локалне самоуправе
 4. Др Драгољуб Јанићијевић из Кнића, спец.опште мед. – члан, представник из реда запослених
 5. Мијатовић Лепосава из Кнића – члан, представник из реда запослених
Надзорни одбор
 1. Ратко Аксентијевић из Кнића – председник
 2. Јована Пантовић из Кнића – члан
 3. Др Милан Зечевић, спец.опште мед. – члан, представник запослених

Предшколска установа ”Цветић” у Книћу

Управни одбор
 1. Вера Тодоровић из Драгушице – члан, представник локалне самоуправе
 2. Тања Николић-Гавриловић из Кнића – члан, представник локалне самоуправе
 3. Анђелка Чакаревић из Кнића – члан, представник локалне самоуправе
 4. Ивана Пројовић из Кнића – члан, представник из реда запослених
 5. Бојана Јовановић из Борча – члан, представник из реда запослених
 6. Ивана Вујовић из Груже – члан, представник из реда запослених
 7. Данијела Пајовић из Претока – члан, представник из реда родитеља
 8. Небојша Маринковић из Вучковице – члан, представник из реда родитеља
 9. Оливера Басарић из Кнића – члан, представник из реда родитеља.

ЈКП “Комуналац” Кнић

Управни одбор
 1. Милосав Басарић из Балосава – председник
 2. Љубомир Сремчевић из Гунцата – члан, представник локалне самоуправе
 3. Саша Милошевић из Губеревца – члан, из реда запослених

Школски одбор ОШ”Вук Караџић” У Книћу

 1. Јелена Грујовић, представник запослених;
 2. Вера Тодоровић, представник запослених;
 3. Драган Tодоровић, представник запослених;
 4. Гордана Максимовић из Кнића, представник родитеља;
 5. Душица Васовић из Гунцата, представник родитеља;
 6. Ана Агатоновић-Дрешевић из Кнића, представник родитеља;
 7. Лазар Стефановић из Кнића, представник локалне самоуправе
 8. Лука Арсенијевић из Кнића, представник локалне самоуправе.
 9. Иван Несторовић из Кнића, представник локалне самоуправе.

Школски одбор ОШ”Рада Шубакић” у Гружи

 1. Душанка Николић из Груже, представник запослених;
 2. Наташа Белић из Крагујевца, представник запослених;
 3. Драган Радомировић из Груже, представник запослених;
 4. Драгана Станојевић из Груже, представник родитеља;
 5. Зоран Павловић из Честина, представник родитеља;
 6. Славиша Благојевић из Лесковца, представник родитеља;
 7. Ненад Марковић из Груже, представник локалне самоуправе;
 8. Мирко Бранковић из Грабовца, представник локалне самоуправе;
 9. Ана Старчевић из Честинаљ, представник локалне самоуправе;

Школски одбор ОШ”Свети Сава” у Топоници

 1. Јела Петровић, члан, из реда запослених;
 2. Марија Томић, члан, из реда запослених;
 3. Весна Чаировић, члан, из реда запослених;
 4. Милица Јоксимовић, члан, из реда родитеља;
 5. Верица Радовановић, члан, из реда родитеља;
 6. Данијела Миловановић, члан, из реда родитеља;
 7. Данијела Лазаревић из Кусовца, представник локалне самоуправе;
 8. Драган Радовић из Опланића, представник локалне самоуправе;
 9. Славко Миљковић из Топонице, представник локалне самоуправе.

Школски одбор Средње школе у Книћу

 1. Весна Савић, представник запослених;
 2. Верица Зечевић, представник запослених;
 3. Мишела Марковић, представник запослених;
 4. Бојана Ћирица, представник родитеља;
 5. Марија Арсенијевић, представник родитеља;
 6. Гордана Цветић, представник родитеља;
 7. Татјана Трифуновић из Кнића, представник локалне самоуправе;
 8. Маријана Нешовић из Кнића, представник локалне самоуправе;
 9. Јулијана Стевановић из Кнића, представник локалне самоуправе;