ПочетнаПривредни адресар општине Кнић

Привредни адресар општине Кнић

Одржавање и поправка моторних возила
Овлашћено лице: Марија Николић
Адреса фирме: Гружа бб, 34230 Гружа
Година оснивања: 2005.
Шифра делатности: 50200
ПИБ: 103666803
Матични број: 17620789
Мејл адреса: milergruza@gmail.com
Контакт телефон: +381 65 5156 665
Производња каросерија за моторна возила, надградње, приколице и полуприколице
Овлашћено лице: Драган Ђурђевић
Адреса фирме: Вучковица бб, 34240 Кнић
Година оснивања: 1991.
Шифра делатности: 2920
ПИБ: 101612066
Матични број: 07658397
Мејл адреса: office@ema-knic.com
Контакт телефон:+381 34 501 000
Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице
Овлашћено лице: Синиша Станковић
Адреса фирме: Боже Максимовић Кундака 4, 34240 Кнић
Година оснивања: 2010.
Шифра делатности: 2920
ПИБ: 106804750
Матични број: 20684321
Мејл адреса: info@eurodelovi.rs
Контакт телефон: +381 69 625 101
Стручни грађевински радови лиценцираног инжењера за пројектовање и извођење
Овлашћено лице: Мирослав Чаировић
Адреса фирме: Борач 111, 34240 Кнић
Година оснивања: 2006.
Шифра делатности: 45210
ПИБ: 104620086
Матични број: 60303517
Мејл адреса: investingkg@yahoo.com
Контакт телефон: +381 63 613 777
Производња металних конструкција и делова конструкција
Овлашћено лице: Зоран Ђурђевић
Адреса фирме: Карађорђева 63,                     34240 Кнић
Година оснивања: 2016.
Шифра делатности: 2511
ПИБ: 109537278
Матични број: 64245066
Мејл адреса: djurdjevic.zoran@gmail.com
Контакт телефон:+381 69 625 101
Услуге уређења и одржавања околине
Овлашћено лице: Милан Ђорђевић
Овлашћено лице: Златко Јоргић
Адреса фирме: Баранска 91, 34205 Баре
Година оснивања: 2016.
Шифра делатности: 8130
ПИБ: 109461417
Матични број: 64188089
Мејл адреса: office@fontana.in.rs
Контакт телефон: +381 65 5496 388
Третман неопасног отпада
Овлашћено лице: Милан Ђорђевић
Адреса фирме: Таковска 5, 32300 Горњи Милановац
Година оснивања: 1995.
Шифра делатности: 2013
ПИБ: 101610972
Матични број: 17007106
Мејл адреса: hemigumbare@gmail.com
Контакт телефон: +381 60 0123 181
Геодетске услуге
Овлашћено лице: Чедомир Лазић
Адреса фирме: Чиче од Романије бб, 34000 Крагујевац
Година оснивања: 2002.
Шифра делатности: 7490
ПИБ: 108366620
Матични број: 20984961
Мејл адреса: globalpremer@gmail.com
Контакт телефон:+381 34 510 192
Гајење јабучастог и коштичавог воћа
Овлашћено лице: Мирослав Николић
Адреса фирме: Дубљачка 43, Балосаве, 34230 Гружа
Година оснивања: 2010.
Шифра делатности: 0124
ПИБ: 106768652
Матични број: 62251735
Мејл адреса: info@gruzaagrar.rs
Контакт телефон: +381 34 515 465