ПочетнаЈавне расправе

Јавне расправе

ЈАВНА РАСПРАВА
Информације
Датум почетка 04. 12. 2020.
Датум завршетка 10. 12. 2020.
ЈАВНА РАСПРАВА
Информације
Датум почетка 07. 12. 2020.
Датум завршетка 11. 12. 2020.
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ И О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Информације
Датум почетка 24. 12. 2018.
Датум завршетка 26. 12. 2018.
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПРЕДЛОГА СТАТУТА ОПШТИНЕ КНИЋ
Информације
Датум почетка 05. 12. 2018.
Датум завршетка 19. 12. 2018.
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА, АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ КНИЋ
Информације
Датум почетка 04. 12. 2018.
Датум завршетка 07. 12. 2018.
ЈАВНА РАСПРАВА О ПЛАНСКИМ АКТИМА ЗА 2019. ГОДИНУ
Информације
Датум почетка 03. 12. 2018.
Датум завршетка 07. 12. 2018.
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ, НАЦРТУ ПРОГРАМА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
Информације
Датум почетка 23. 11. 2018.
Датум завршетка 27. 11. 2018.
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ, НАЦРТУ ПРОГРАМА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ
Информације
Датум почетка 07. 08. 2018.
Датум завршетка 13. 08. 2018.
ЈАВНА РАСПРАВА О ПРОГРАМУ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА ЗА 2018. ГОДИНУ И ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
Информације
Датум почетка 01. 06. 2018.
Датум завршетка 05. 06. 2018.
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ,НАЦРТУ ПРОГРАМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ПРОГРАМА ЗА ПУТЕВЕ,ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП КОМУНАЛАЦ,ПРЕДЛОГУ ПЛАНА РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА,НАЦРТУ ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА И ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ЖС
Информације
Датум почетка 09. 12. 2017.
Датум завршетка 12. 12. 2017.
ЈАВНА РАСПРАВА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ, О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ, О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Информације
Датум почетка 17. 11. 2017.
Датум завршетка 23. 11. 2017.
ЈАВНА РАСПРАВА О ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ПУ “ЦВЕТИЋ” КНИЋ ЗА 2017. / 2018. ГОДИНУ
Информације
Датум почетка 03. 10. 2017.
Датум завршетка 11. 10. 2017.
ЈАВНА РАСПРАВА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ, ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ЗА ПУТЕВЕ, ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И О ДОПУНИ ПРОГРАМА РАДА ЦКТС КНИЋ
Информације
Датум почетка 17. 07. 2017.
Датум завршетка 24. 07. 2017.
ЈАВНА РАСПРАВА О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЈКП “КОМУНАЛАЦ” И О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2017. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
Информације
Датум почетка 30. 05. 2017.
Датум завршетка 05. 06. 2017.
ЈАВНА РАСПРАВА О ПРОГРАМУ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ-КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
Информације
Датум почетка 10. 02. 2017.
Датум завршетка 18. 02. 2017.
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ И ДРУГИМ ПЛАНСКИМ АКТИМА ЗА 2017. ГОДИНУ
Информације
Датум почетка 10. 12. 2016.
Датум завршетка 15. 12. 2016.
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
Информације
Датум почетка 16. 11. 2016.
Датум завршетка 21. 11. 2016.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ КНИЋ ЗА РАДНУ 2016 – 2017. ГОДИНУ
Информације
Датум почетка 07. 11. 2016.
Датум завршетка 16. 11. 2016.
Преузмите прилоге:
Нацрт Одлуке о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Кнић

ОПШТИНА КНИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ
Број: 501-1329/16-01
27.01.2016.године
КНИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл.4. и чл. 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе (”Сл.гласник РС”,бр.108/08), а по иницијативи Општинског већа број 501-1329/15-01, од 19.01.2016.године , организује

ЈАВНУ РАСПРАВУ

 1. Јавна расправа се спроводи о:
  • нацрту Одлуке о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Кнић.
 2. Јавна расправа се организује у временском периоду од 27.01.2016.године до 26.02.2016.године.
 3. Јавна расправа се организује:
  • истицањем акта који је предмет јавне расправе на сајту општине Кнић
  • стављањем на увид акта који је предмет јавне расправе у Општинској управи-Стручној служби за скупштинске послове и послове Општинског већа,
  • достављањем нацрта одлуке председницима одборничких група у Скупштини општине Кнић
 4. Примедбе, предлози и мишљења на нацрт акта достављају се Општинском већу општине Кнић, до 26.02.2016.године. до 12,оо часова.
 5. O истеку рока за достављање примедби Општинско веће ће свести јавну расправу , након чега ће се утврдити предлог Одлуке и исти упутити Скупштини на разматрање.

Број: 501-1329/15-01
У Книћу, 27.01.2016.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић

Информације
Датум почетка 27. 01. 2016.
Датум завршетка 26. 02. 2016.