ПочетнаСкупштина општинeРадна тела Скупштине општине

Радна тела Скупштине општине

СТАЛНА РАДНА ТЕЛА:
Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине и административна питања
 • Саша Зарић из Радмиловића, председник, из реда одборника
 • Горан Илић из Брњице, члан, из реда одборника
 • Драгана Јовановић из Кикојевца, члан, из реда одборника
 • Ненад Марковић из Груже, члан, из реда грађана
 • Милован Радојевић из Пајсијевића, члан, из реда грађана
Комисија за представке и жалбе
 • Саша Зарић из Радмиловића, председник, из реда одборника
 • Зоран Пантовић из Гунцата, члан, из реда одборника
 • Дејан Мирковић из Губеревца, члан, из реда одборника
 • Иван Несторовић из Кнића, члан, из реда грађана
 • Петар Крсмановић из Драгушице, члан, из реда грађана
Мандатно имунитетска комисија
 • Драган Тодоровић из Драгушице, председник, из реда одборника
 • Светлана Мачужић из Вучковице, члан, из реда одборника
 • Милош Сретеновић из Љубића, члан, из реда одборника
 • Бојан Умељић из Опланића, члан, из реда грађана
 • Милош Нешић из Брњице, члан, из реда грађана
Савет за привредни развој, финансије и буџет
 • Јелена Обрадовић из Кнића, председник, из реда одборника
 • Предраг Ранчић из Кнића, члан, из реда одборника
 • Љубомир Ђурђевић из Кнића, члан, из реда одборника
 • Јован Милорадовић из Кнића, члан, из реда грађана
 • Саша Милошевић из Губеревца, члан, из реда грађана
Савет за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине
 • Јелена Остојић из Врбета, председник, из реда одборника
 • Зоран Павловић из Честина, члан, из реда одборника
 • Драган Милојевић из Губеревца, члан, из реда одборника
 • Владимир Милошевић из Кусовца, члан, из реда грађана
 • Градимир Максимовић из Липнице, члан, из реда грађана
Савет за развој пољопривреде
 • Милош Сретеновић из Љубића, председник, из реда одборника,
 • Милош Костић из Љуљака, члан, из реда одборника
 • Дејан Мирковић из Губеревца, члан, из реда одборника
 • Иван Петковић из Претока, члан, из реда грађана
 • Градимир Максимовић из Липнице, члан, из реда грађана
Савет за друштвене делатности
 • Горан Марић из Борча, председник, из реда одборника
 • Милан Божовић из Борча, члан, из реда одборника
 • Милица Милошковић из Жуња, члан, из реда одборника
 • Ивана Милојевић из Балосава, члан, из реда грађана
 • Зоран Божовић из Бумбаревог Брда, члан, из реда грађана
ПОСЕБНА РАДНА ТЕЛА
Савет за младе
 • Дејан Павловић из Липнице, председник, из реда одборника
 • Јелена Остојић из Врбета, члан, из реда одборника
 • Зоран Чампаревић из Кнића, члан, из реда грађана
 • Иван Карајовић из Груже, члан, из реда грађана
 • Дијана Нешовић из Кнића, члан, из реда грађана
Савет за праћење примене етичког кодекса
 • Милан Ранковић из Гривца, председник, из реда одборника
 • Зоран Пантовић из Гунцата, члан, из реда одборника
 • Горан Марић из Борча, члан, из реда одборника
 • Ивана Милојевић из Балосава, члан, из реда грађана
 • Дијана Нешовић из Кнића, члан, из реда грађана
Комисија за равносправност полова
 • Милица Милошковић из Жуња, председник, из реда одборника
 • Јелена Обрадовић из Кнића, члан, из реда одборника
 • Драган Тодоровић из Драгушице, члан, из реда одборника
 • Весна Влајковић из Балосава, члан, из реда грађана
 • Мирко Лазовић из Рашковића, члан, из реда грађана