ПочетнаСкупштина општинeРадна тела Скупштине општине

Радна тела Скупштине општине

СТАЛНА :
Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине и административна питања
 1. Саша Зарић, председник, из реда одборника
 2. Драгана Јовановић, члан, из реда одборника
 3. Миољуб Крсмановић, члан, из реда одборника
 4. Софија Ћупрић, из реда грађана
 5. Драган Тодоровић, члан, из реда грађана
Комисија за представке и жалбе
 • Марија Сретеновић, председник, из реда одборника
 • Зоран Пантовић, члан, из реда одборника
 • Радоје Цветић, члан, из реда одборника
 • Ненад Николић, члан, из реда грађана
 • Петар Ивковић, члан, из реда грађана
Мандатно имунитетска комисија
 • Марија Јевтовић, председник, из реда одборника
 • Дејан Банковић, члан, из реда одборника
 • Љиљана Ранчић, члан, из реда одборника
 • Градимир Обрадовић, члан, из реда грађана
 • Весна Виријевић, члан, из реда грађана
Савет за привредни развој, финансије и буџет
 • Драган Јовановић, председник, из реда одборника
 • Љубомир Ђурђевић, члан, из реда одборника
 • Предраг Славковић, члан, из реда одборника
 • Јован Милорадовић, члан, из реда грађана
 • Мирољуб Миловановић, члан, из реда грађана
Савет за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине
 1. Саша Милинковић, председник, из реда одборника
 2. Бојан Умељић, члан, из реда одборника
 3. Милић Миловић, члан, из реда одборника
 4. Александар Николић, члан, из реда грађана
 5. Славко Миљковић, члан, из реда грађана
Савет за развој пољопривреде
 1. Милош Костић, председник, из реда одборника,
 2. Мирослав Обрадовић, члан, из реда одборника
 3. Марија Сретеновић, члан, из реда одборника
 4. Драган Милојевић, члан, из реда грађана
 5. Милан Јаковљевић, члан, из реда грађана
Савет за друштвене делатности
 1. Александра Јестровић, председник, из реда одборника
 2. Горан Николић, члан, из реда одборника
 3. Борислав Бусарац, члан, из реда одборника
 4. Срђан Ерић, члан, из реда грађана
 5. Весна Виријевић, члан, из реда грађана
ПОСЕБНА РАДНА ТЕЛА
Савет за младе
 1. Весна Перовић, председник, из реда одборника
 2. Јелена Остојић, члан, из реда одборника
 3. Марија Јокићевић, члан, из реда грађана
 4. Мина Мирковић, члан, из реда грађана
 5. Урош Пантовић, члан, из реда грађана
Савет за праћење примене етичког кодекса
 1. Горан Николић, председник, из реда одборника
 2. Мирослав Обрадовић, члан, из реда одборника
 3. Радојко Зечевић, члан, из реда одборника
 4. Марина Илинчић, члан, из реда грађана
 5. Драган Басарић, члан, из реда грађана
Комисија за равносправност полова
 1. Снежана Филиповић, председник, из реда одборника
 2. Милица Милошковић, члан, из реда одборника
 3. Јелена Остојић, члан, из реда одборника
 4. Љиљана Ранчић, члан, из реда грађана
 5. Оливера Вуковић, члан, из реда грађана