ПочетнаОпштински симболи

Општински симболи

Грб и застава општине Кнић могу се употребљавати само у облику, садржини и на начин предвиђен Законом, Статутом и Одлуком о  изгледу грба и заставе општине Кнић и о начину употребе грба и заставе општине Кнић (Службени гласник општине Кнић бр. 22/2018).

МАЛИ ГРБ ОПШТИНЕ КНИЋ

Блазон (дефиниција) Малог грба гласи:

Штит издељен крстом диаметрираним црвено и златно. Прво поље, у сребру црвени стуб са уписаним сребрним крстом с краја на крај између два црвена љиљана (грб Хребељановића). Друго и треће поље, у црвеном сребрна кула о чије је приземље ослоњена црна потковица. Четврто поље, у сребру зелени житни сноп између два црвена оцила.

Мали грб општине Кнић користи се: 
– на предметима који се дају у репрезентативне сврхе: визит картама представника органа општине, ковертама, позивницама, значкама, привесцима и сл.,
– на службеним возилима органа општине,
– на службеним оделима запослених у Општинској управи општине Кнић уколико је посебним актом прописано да носе службена одела, и сл.

СРЕДЊИ ГРБ ОПШТИНЕ КНИЋ

Блазон средњег грба гласи:

Мали грб надвишен златном бедемском круном без видљивих мерлона. Испод лента са ћириличним именом општине.

ВЕЛИКИ ГРБ ОПШТИНЕ КНИЋ

Блазон Великог грба гласи:

Штит са мотивом Малог грба, надвишен златном бедемском круном без мерлона, над круном црква манастира Каменац, обасјана зрацима. Са стране чувари грба, десно војвода Тома Вучић Перишић држи копље са заставом Србије, лево војвода Стеван Петровић Книћанин држи копље са заставом Титулара. На постаменту стилизација Борачког Крша, испод приказ реке Груже. Испод свега лента са именом општине.

Велики грб општине Кнић употребљава се на: 
– згради седишта општине и у службеним просторијама општине
– повељама, плакетама и другим јавним признањима које додељује општина,
– службеном гласнику општине Кнић и другим публикацијама које издају органи општине
– на званичној интернет презентацији општине, меморандуму и др.
– приликом организовања прослава, свечаности, међународних сусрета, такмичења, и других јавних манифестација од значаја за општину.
Велики грб општине Кнић могу користити и званични представници и делегације општине када учествују на манифестацијама које се одржавају у земљи и иностранству, а може се користити на зградама предузећа и установа чији је оснивач општина, као и на таблама на прилазним путевима на граници територије општине Кнић.

ЗАСТАВА ОПШТИНЕ КНИЋ