ПочетнаПредседник општинеПомоћник председника општине

Помоћник председника општине

Славица Павловић
Рођена 09.07.1990. године у Крагујевцу. Завршила Високу пословну школу, смер порези и царина, тренутно на Мастер струковним студијама. Стално запослена у Дунав осигурању од 2018. године. Удата, мајка две ћерке, са породицом живи у Љубићу.

* Председник Општине поставља свог помоћника у Општинској управи, који обавља послове из појединих делатности (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности, привреду, развој месних заједница и др.).Помоћник председника Општине покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљење у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене одлуком о организацији Општинске управе.