ПочетнаОдговорна лица за поступање по одређеним питањима од јавног значаја

Одговорна лица за поступање по одређеним питањима од јавног значаја

-Одговорно лице за приступ информацијама од јавног значаја:
Марина Петровић, Начелник Општинске управе

034/510-112 nacelnik@knic.rs

-Одговорно лице за заштиту података о личности:
Стеван Луковић, Начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности

034/510-132 stevan.lukovic@knic.rs

-Одговорно лице за родну равноправност:
Снежана Симовић, Начелник Одсека за инспекције

034/510-143 snezana.bankovic@knic.rs

-Одговорно лице за питања избеглица, националних мањина, инвалида и других рањивих категорија становништва:
Силвана Илић, Самостални саветник за друштвене делатности

034/510-958 silvana.ilic@knic.rs