ПочетнаОпштинска управаСтручна служба за скупштинске послове и послове Општинског већа

Стручна служба за скупштинске послове и послове Општинског већа

Радом службе руководи секретар Скупштине:
Ивана Кнежевић, дипл.правник

034/511-242 062/206-525 sekretar.so@knic.rs