ПочетнаОпштинско правобранилаштво

Општинско правобранилаштво

Миленко Петровић
дипл. правник

Рођен 02.01.1956.године у Книћу. Дипломирао је на Правном факултету у Крагујевцу, правосудни испит положио 1992.године.

Од 1981.године до 2015.године био је запослен у „Застава аутомобилима“ Крагујевац.

За Општинског правобраниоца је постављен 16.12.2015.године.