ПочетнаОпштинска управаОдсек за инспекцијске послове

Одсек за инспекцијске послове

Шеф Одсека за инспекцијске послове:
Драган Дамљановић, дипл. биолог-еколог

034 510-143, komunalna.inspekcija@knic.rs

Грађевинска инспекција:
Милан Црноглавац, дипл инг. грађевинарства

034 510-143, gradjevinska.inspekcija@knic.rs

Комунална инспекција:
Снежана Симовић, мастер инг. пољопривреде

034 510-143, snezana.bankovic@knic.rs

Саобраћајна инспекција:
Александар Милосављевић, специјалиста струковни инг. саобраћаја

034 510-143, objedinjena.procedura@knic.rs

Извештаји и планови

Извештај о раду за 2023. годину

Преглед Преузимање

План рада грађевинске инспекције општине Кнић за 2024

Преглед Преузимање

Годишњи план рада комуналног инспекцтора за 2024. годину

Преглед Преузимање

Годишњи план рада саобраћајног инспектора за 2024. годину

Преглед Преузимање

Допуна годишњег плана рада саобраћајног инспектора за 2023.

Преглед Преузимање

Допуна годишњег плана рада комуналног инспектора 2023.

Преглед Преузимање

Извештај о раду за 2022. годину

Преглед Преузимање

Стратешки план 2023-2028.

Преглед Преузимање

Годишњи план рада комуналног инспектора 2023.

Преглед Преузимање

Годишњи план рада саобраћајног инспектора за 2023.

Преглед Преузимање

Годишњи план рада грађевинске инспекције за 2023.

Преглед Преузимање

Годишњи план инспекцијског надзора саобраћајне инспекције за 2022. год.

Преглед Преузимање

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2022. годину

Преглед Преузимање

Годишњи извештај о раду Одсека за инспекцијске послове за 2021. годину

Преглед Преузимање

Годишњи план инспекцијског надзора саобраћајне инспекције за 2021. годину

Преглед Преузимање

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2021. годину

Преглед Преузимање

Годишњи извештај о раду Одсека за инспекцијске послове за 2020. годину

Преглед Преузимање

Годишњи план инспекцијског надзора саобраћајне инспекције за 2020. годину

Преглед Преузимање

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2020. годину

Преглед Преузимање

Извештај о раду одсека за инспекцијске послове за 2019. годину

Преглед Преузимање

Годишњи извештај о раду одсека за инспекцијске послове за 2019. годину

Преглед Преузимање

Годишњи план рада саобраћајне инспекције за 2019. годину

Преглед Преузимање

Годишњи план рада комуналне инспекције за 2019. годину

Преглед Преузимање

Годишњи план рада инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Преглед Преузимање

Годишњи извештај Одељења за инспекцијске послове за 2018. годину

Преглед Преузимање

Контролне листе

– Контролна листа по одлуци о општинским и некатегорисаним путевима на територији оптине Кнић

Преглед Преузимање

– Контролна листа по одлуци о такси превозу на територији општине Кнић

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 1 – Башта угоститељског објекта

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 2 – Одржавање објеката и инсталација јавне расвете

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 3 – Уређивање и одржавање паркова и јавних зелених површина

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 4 – Уређивање и одржавање паркова и јавних зелених површина

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 5 – Радно време угоститељских објеката

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 6 – Радно време трговинских објеката

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 7 – Пречишћавање и дистрибуција воде

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 8 – Пречишћавање и дистрибуција воде

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 9 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 10 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 11 – Јавна паркиралишта

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 12 – Јавна паркиралишта

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 13 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 14 – Одржавање чистоће

Преглед Преузимање

– Контролна листа бр. 15 – Подизање и одржавање споменика

Преглед Преузимање