ПочетнаОпштинска управаОдсек за инспекцијске послове

Одсек за инспекцијске послове

Шеф Одсека за инспекцијске послове:
Снежана Симовић, мастер инг. пољопривреде

034 510-143, 063 108 80 51 snezana.bankovic@knic.rs

Грађевинска инспекција:
Марина Димитријевић, мастер инг. грађевинарства

034 510-143, gradjevinska.inspekcija@knic.rs

Комунална инспекција:
Драган Дамљановић, дипл. биолог

034 510-143, komunalna.inspekcija@knic.rs

Саобраћајна инспекција:
Александар Милосављевић, специјалиста струковни инг. саобраћаја

034 510-143, objedinjena.procedura@knic.rs

Годишњи план рада саобраћајне инспекције за 2019. годину

Преглед Преузимање

 

Годишњи план рада комуналне инспекције за 2019. годину

Преглед Преузимање

 

Годишњи план рада инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Преглед Преузимање

 

Годишњи извештај Одељења за инспекцијске послове за 2018. годину

Преглед Преузимање