ПочетнаЈавне набавке

Јавне набавке

Јавне набавке са подручја општине Кнић објављене на Порталу јавних набавки

Акти Општинске управе из области јавних набавки

Отворени поступак јавне набавке добра- набавка електричне енергије за уличну јавну расвету на територији општине Кнић и потребе Општинске управе општине Кнић по партијама у 2020. години, по партијама
Партија 2 – набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Кнић, број ЈН: 13/2020
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка отворени поступак
Врста предмета добра
Општи речник набавки 09310000 – Електрична енергија
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 01. април 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Поступак јавне набавке мале вредности радова на измештању мерних места и увођење нових линија јавне расвете на територији општине Кнић – редни број јавне набавке мале вредности радова: 15/2020
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45316000 – Радови на инсталацији расветних и сигналних система
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 13. март 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет отвореног поступка јавне набавке је услуга израде Пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић, бр. ЈН 12/2020
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка отворени поступак
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге
71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
71320000 – Услуге техничког пројектовања
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 27. фебруар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке добра- набавка електричне енергије за уличну-јавну расвету на територији општине Кнић и потребе Општинске управе, по партијама:
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка отворени поступак
Врста предмета добра
Општи речник набавки 09310000 – Електрична енергија
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 18. фебруар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поступка јавне набавке мале вредности је набавка добра – таблица са називима улица и кућних бројева ради спровођења процеса ажурирања адресног регистра на територији општине Кнић, број ЈНМВ:10/20
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 34992300 – Уличне ознаке
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак 13. фебруар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет отвореног поступка јавне набавке је услуга израде Плана детаљне регулације за комплекс „Сунчев брег“ у насељеном месту Вучковица, општина Кнић , број ЈН 9/20
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка отворен поступак
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 04. фебруар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет отвореног поступка јавне набавке је услуга израде Плана детаљне регулације за комплекс „Сунчев брег“ у насељеном месту Вучковица, општина Кнић , број ЈН 9/20
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка отворени поступак
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 03. фебруар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности је услугa уклањања лешева угинулих животиња и хватања паса луталица на територији општине Кнић, по партијама, број ЈНМВ 7/2020
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 90510000 – Одлагање и прерада отпада
98380000 – Услуге штенара
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 31. јануар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Поступак јавне набавке мале вредности радова на инвестиционом одржавању објеката јавне намене – зграда бивше банке у Книћу – редни број јавне набавке мале вредности радова: 5/2020
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45262000 – Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 29. јануар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
. Предмет ЈНМВ бр. 5/20 је услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на редовном одржавању путева и јавних зелених површина и развоју путне мреже по месним заједницама,општина Кнић, по партијама
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 79714000 – Услуге надзора
Контакт – Дејан Радовановић, Координатор Канцеларије за инвестиције Општинске управе општине Кнић, е-mail адреса: it@knic.rs;
Датум покретања поступка среда, 22. јануар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Поступак јавне набавке мале вредности радова на одржавању јавне расвете на територији општине Кнић, ЈНМВ бр. 4/2020
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45316000 – Радови на инсталацији расветних и сигналних система
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 20. јануар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности бр.03/2020 је набавка услуге одржавања и поправки биротехничке и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Кнић, по партијама, ПАРТИЈА I – одржавање штампача и фотокопир апарата.
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 50310000 – Одржавање и поправка канцеларијских уређаја
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, е-mail адреса: javnenabavke@knic.rs , факс: 034/510-113
Датум покретања поступка четвртак, 16. јануар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 36/18 : УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, II ФАЗА, ПО ПАРТИЈАМА,( Бечевица, Кнић-Рибеш, Опланић-Цековићи)
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 19. септембар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 35/18 : УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, I ФАЗА, ПО ПАРТИЈАМА, ( Губеревац,Гунцати,Радмиловић)
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 19. септембар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности добра је: набавка угља за грејну сезону 2018/2019 год. за потребе Општинске управе општине Кнић
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 09111100– угаљ
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 28. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 32/18 : УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, II ФАЗА, ПО ПАРТИЈАМА,( Пајсијевић-Трњаци)
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 27. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 31/18 : УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, I ФАЗА, ПО ПАРТИЈАМА,( Балосаве,Врбета,Брњица-мала,Честин-Старчевићи)
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 27. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку непредвиђених радова на адаптацији објекта Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“- главна зграда у Книћу
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић, 34 240 Кнић, бб
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000-крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700-адаптација зграда; 45420000-радови на уградњи столарије; 45454000-радови на реконструкцији; 45350000-машинске инсталације
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs ; Снежана Ђокић, млађи сарадник у КЛЕР, е-mail: snezana.djokic@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 24. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији и одржавању путних праваца на територији општине Кнић, II фаза, по партијама, (Бечевица, Кнић, Опланић), ЈН бр. 32/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић, 34 240 Кнић, бб
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233141 – Радови на одржавању путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 23. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији и одржавању путних праваца на територији општине Кнић, I фаза, по партијама, (Губеревац, Гунцати, Радмиловић), ЈН бр. 31/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић, 34 240 Кнић, бб
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233141 – Радови на одржавању путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 23. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на санацији објекта Регионалног центра за старе са прихватном станицом у Равном Гају, општина Кнић – партерно уређење , ЈН бр. 29/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000 – машинске инсталације
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 21. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији и одржавању путних праваца на територији општине Кнић, II фаза, по партијама, ЈН бр. 28/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233141 – Радови на одржавању путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 09. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији и одржавању путних праваца на територији општине Кнић, I фаза, по партијама, ЈН бр. 27/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233141 – Радови на одржавању путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 09. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
ЈНМВ услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације општине Кнић
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић Адреса наручиоца: 34 240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 72260000 – услуге повезане са софтвером
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 07. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Поновљени поступак јавне набавке мале вредности – услуге одржавања и поправки биротехничке и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Кнић, по партијама
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа oпштине Кнић, 34 240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 50310000 – Одржавање и поправка канцеларијских уређаја; – 50312000 – Одржавање рачунара и рачунарске мреже
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 05. јул 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 22/18 : УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, II ФАЗА, ПО ПАРТИЈАМА
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки ОРН: 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 12. јун 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 21/18 : УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, I ФАЗА, ПО ПАРТИЈАМА
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки ОРН: 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 12. јун 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ добра бр. 23/2018 је: набавка противградних ракета за потребе Општине Кнић –Општинске управе општине Кнић за 2018. годину
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки ОРН : 24613000 – Сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и пиротехнички производи
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 15. јун 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Услуге одржавања и поправки биротехничке и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Кнић, по партијама: Партија I : Набавка услуге одржавања штампача и фотокопир апарата; Партија II : Набавка услуге одржавања рачунара и рачунарске опр
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа oпштине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 50310000 – Одржавање и поправка канцеларијских уређаја; – 50312000 – Одржавање рачунара и рачунарске мреже
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 08. јун 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 19/18 : РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ У КНИЋУ, К.П. 7/5, БР. 1599, КО КНИЋ, ПАРТИЈА II
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45260000 – Радови на крову и други посебни грађевинско-занатски радови ; 45000000 – Грађевински радови
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 06. јун 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности је услуга комуникација – мобилне и фиксне телефоније, по партијама, бр. ЈНМВ 17/18
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић, 34 240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 64211000-фиксна телефонија 64212000-мобилна телефонија
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 06. јун 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Јавна набавка мале вредности добра – набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за пет сеоских домаћинстава на територији општине Кнић, бр. ЈНМВ 20/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки Nabavka građevinskog materijala, šifra iz ORN: 44110000 Nabavka nameštaja za kuću, šifra iz ORN: 39140000 Nabavka aparata za domaćinstvo, šifra iz ORN: 39700000
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 22. мај 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији и одржавању путних праваца на територији општине Кнић, II фаза, по партијама, ЈН бр. 16/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233141 – Радови на одржавању путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 26. април 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији и одржавању путних праваца на територији општине Кнић, I фаза, по партијама, ЈН бр. 15/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић, 34 240 Кнић, б.б.
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233141 – Радови на одржавању путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 26. април 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ за партију бр. IV је услуга стручног надзора на извођењу грађевинских радова на адаптацији комплекса Основне школе „Вук Караџић“ у Книћу, број ЈНМВ 18/18
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71520000 – услуге грађевинског надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 10. мај 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ добра је: набавка горива за службена возила Општинске управе општине Кнић за 2018. годину
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 09132100 – безоловни бензин; 09134200 – дизел гориво; 09122000 – ТНГ
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 02. април 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет отвореног поступка јавне набавке услуге је израда идејних пројеката за инвестиционо одржавање путева на територији општине Кнић, по партијама, број ЈН 13/18
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs ; Координатор Канцеларије за инвестиције, е-mail: it@knic.rs , факс: 034/510-113
Датум покретања поступка среда, 28. март 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ бр. 10/18 је услуга стручног надзора на инвестиционом одржавању Домова културе Баре, Бечевица и Бумбарево Брдо, на територији општине Кнић
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71247000 – надзор грађевинских радова
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 26. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке добра – набавка електричне енергије за уличну – јавну расвету на територији општине Кнић у 2018. години, број ЈН: 6/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета добра
Општи речник набавки Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 13. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти је услуга израде Пројектно-техничке документације за комплекс објеката у оквиру подизања споменика Стевану Книћанину, општина Кнић, број ЈНМВ 11/18
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 28. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности добра је набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Кнић у 2018. години, број ЈНМВ: 12/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић б.б., 34 240 Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 09310000 – електрична енергија
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 06. март 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке бр. 7-I/2018 су радови на инвестицион одржавању Дома културе Баре – Партија I ,општина Кнић
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45210000 – радови на високоградњи
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 19. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ бр. 5/18 је услуга стручног надзора на извођењу радова на изградњи улица у Гружи и на уређењу центра Топонице,општина Кнић, по партијама
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 09. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ KНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Kнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 30192000 – канцеларијски материјал
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 09. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ бр. 2/18 је услуга стручног надзора на инвестиционом одржавању Домова културе на територији општине Кнић
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Kнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71520000 – услуге грађевинског надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 07. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке бр. 1/18 је набавка услуге стручног надзора на извођењу грађевинских радова на адаптацији објеката на територији општине Кнић, по партијама
Информације
Назив наручиоца Предмет јавне набавке бр. 1/18 је набавка услуге стручног надзора на извођењу грађевинских радова на адаптацији објеката на територији општине Кнић, по партијама
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71520000 – услуге грађевинског надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 05. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности добра је : НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА (ПОЛОВНО У ВОЗНОМ СТАЊУ), ЈНМВ бр. 53/17
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 43000000 – Машине за рударство, каменоломе и опрема за грађевинарство
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 19. децембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности добра је набавка металних контејнера и пластичних канти за потребе општине Кнић, по партијама, ЈНМВ бр. 52/17
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 44613700 – Контејнери за отпад; 34928480 – Канте за смеће
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 15. децембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти услуге је израда Пројектне документације за изградњу водоводне мреже пречника 160mm, локација- индустријска зона, општина Кнић
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Израда пројеката и нацрта
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 13. децембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки