ПочетнаОпштинска управаКанцеларија за локални економски развој

Канцеларија за локални економски развој

У оквиру Канцеларије за локални економски развој обављају се послови међурегионалне и међународне сарадње у области привреде и пројеката локалног економског развоја, стручни и студијски аналитички послови у области локалног економског развоја, израде краткорочних и дугорочних програма и планова привредног, одрживог развоја. Канцеларија учествује у изради нацрта прописа чији је циљ стварање стимулативног амбијента за привлачење домаћих и страних инвестиција кроз различите видове подстицајних мера, организује спровођење маркетинга у области привреде општине, пружа подршку оснивању, обезбеђењу функционисања и контроле над инструментима локално економског развоја (индустријске и радне зоне и др.). Учествује у доношењу стратешких, просторних и урбанистичких планова. Припрема, реализује и спроводи надзор над програмима и пројектима локалног и економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у општини. Обавља послове из области примене закона о јавним улагањима, израђује и одржава базу конкурса и позива за реализацију пројеката из домаћих и иностраних средстава финансирања, води евиденцију о реализованим пројектима локалне самоуправе.