Почетна2023фебруар (Page 3)

фебруар 2023

Обавештавамо власнике и кориснике непокретности на територији општинксе управе Кнић, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110kV, односно у близини и испод фазних проводника: ДВ 1221 ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 - ТС КНИЋ и