ПочетнаДруштвоБесплатне паркинг карте за особе са инвалидитетом

Бесплатне паркинг карте за особе са инвалидитетом

Бесплатне паркинг карте за особе са инвалидитетом

Општина Кнић преузела је бесплатне пакринг карте за особе са инвалидитетом. Сви који остварују то право карте могу преузети у канцеларији за борачко-инвалидску заштиту број 16 у згради општине Кнић.  Неопходно је да доставе личну карту, решење о инвалидности, саобраћајну дозволу и полису осигурања за возило.

 

Подели: