ПочетнаПољопривредаБесповратна помоћ за пољопривреднике

Бесповратна помоћ за пољопривреднике

Бесповратна помоћ за пољопривреднике

У циљу ублажавања последица насталих услед болести ЦОВИД-19 Министарство пољопривреде обезбедило је бесповратну помоћ пољопривредним газдинствима. Право на исплату новчане помоћи има носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налази се у активном статусу. Бесповратна помоћ уплаћиваће се дирекно на рачун пољопривредника, односно на наменски рачун пољопривредног газдинства отворен код пословне банке и уписан у Регистар. Поред општег услова неопходно је да подносилац захтева у Регистру има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, или да је власник животиње (краве, овце или козе) која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња. Право на новчану помоћ имају и власници обележених и регистрованих кошнице пчела, били они носиоци или чланови пољопривредног газдинства, под условом да имају 70 или више година старости у 2020. години.

Висина једнократне помоћ у апсолутном новчаном износу одређује се по јединици уписане површине, односно по грлу стоке или броју кошница и то:

–  25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара;

–  3000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара;

–  500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара;

–  800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.

За реализацију ове уредбе утврђена су средства од 1.150.000.000 динара

У прилогу текст Уредбе

Уредба o финансијскoj подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Подели: