PočetnaBudžetBudžet za 2013. godinu

Budžet za 2013. godinu

Odluka o budžetu opštine Knić za 2013. godinu

PreuzimanjeVeličina: 871.76 KB

Odluka o prvoj izmeni Odluke o budžetu opštine Knić za 2013.godinu

PreuzimanjeVeličina: 274.82 KB

Odluka o završnom računu za 2013.godinu

PreuzimanjeVeličina: 376.68 KB

Izveštaj nezavisnog revizora za 2013.godinu

PreuzimanjeVeličina: 406.01 KB