ПочетнаБуџетБуџет за 2015. годинуДеветомесечни извештаји – 2015. година

Деветомесечни извештаји – 2015. година

Програмска структура расхода за период I-IX 2015.године

ПреузимањеВеличина: 554.94 KB

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци за период I-IX према функционалној класификацији

ПреузимањеВеличина: 108.7 KB

Преглед реализације расхода I-IX 2015.године

ПреузимањеВеличина: 1.45 MB

Преглед реализације расхода I-IX 2015.године

ПреузимањеВеличина: 56.78 KB

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци за период I-IX према економској класификацији и изворима финансирања

ПреузимањеВеличина: 938.5 KB

Стална резерва I-IX 2015.године

ПреузимањеВеличина: 85.1 KB

Текућа буџетска резерва I-IX 2015.године

ПреузимањеВеличина: 195.76 KB

Закључак СО Кнић о усвајању извештаја за период I-IX 2015.године

ПреузимањеВеличина: 93.52 KB