PočetnaPoljoprivreda

Poljoprivreda

Arhiva

Vlada Republike Srbije je u cilju obezbedđivanja podrške proizvođačima tovne junadi, objavila Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim

Od danas do kraja oktobra poljoprivrednici sa teritorije opštine Knić mogu da konkurišu za subvencionisane kredite. Iz budžeta opštine Knić biće izdvojena dva miliona dinara za subvencionisanje kamata

Od prispelih prijava izabrane su četiri banke za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Knić uz učešće opštine u subvencionisanju kamate na kredite za nabavku obrtnih

O naučnom skupu na temu "Intenzivna proizvodnja povrća i voća u zaštićenim prostorima koji organizuju Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu i Agronet u saradnji sa opštinom Knić, organizacijom

Više od 20 voćara i povrtara od kojih devetoro iz opštine Knić u naredna tri dana stiče znanja o intenzivnoj proizvodnji povrća i voća u zaštićenim prostorima. Predavači

Od 24. do 26, septembra u opštini Knić, u sali Doma kultue biće organizovan specijalistički kurs "Intenzivna proizvodnja povrća i voća u zaštićenim prostorima", predavači su profesori Poljoprivrednog

Ekipa televizijske emisije namenjene poljoprivrednicima „U našem ataru“ danas je u poseti gružanskim domaćinima. Predsednik opštine Knić, Srećko Ilić upoznao ih je sa ulaganjima opštine u poljoprivredu, podsticajima

Pozivaju se banke zainteresovane za kratkoročno kreditiranje fizičkih lica - nosioca aktivnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Knić, za nabavku obrtnih sredstava (repromaterijal, sredstva za zaštitu bilja,