ПочетнаUncategorizedДетаљно образложити штете

Детаљно образложити штете

Детаљно образложити штете

Апелујемо на грађане да приликом пријављивања штете од поплава, најпре пажљиво прочитају образац, да га попуне читко и детаљно образложе оштећења и штету и приложе сву тражену документацију. Месне канцеларије, општинска Управа и Катастар не наплаћују таксе за издавање неопходне документације за пријављивање штете.

Подели: