PočetnaUncategorizedDetaljno obrazložiti štete

Detaljno obrazložiti štete

Detaljno obrazložiti štete

Apelujemo na građane da prilikom prijavljivanja štete od poplava, najpre pažljivo pročitaju obrazac, da ga popune čitko i detaljno obrazlože oštećenja i štetu i prilože svu traženu dokumentaciju. Mesne kancelarije, opštinska Uprava i Katastar ne naplaćuju takse za izdavanje neophodne dokumentacije za prijavljivanje štete.