PočetnaDruštvoDirektorki Doma zdravlja Knić istekao mandat

Direktorki Doma zdravlja Knić istekao mandat

Direktorki Doma zdravlja Knić istekao mandat

Dr Gordani Milić juče je istekao mandat vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Knić. Tu funkciju obavljala je u poslednjih šest meseci, u periodu pandemije i opasnosti od koronavirusa. Požrtvovano i profesionalno direktorka i svi zaposleni sačuvali su zdravlje građana opštine Knić. Doktorki Milić izražavamo neizmernu zahvalnost i želimo uspeh u daljem radu.

Dom zdravlja Knić, od 14. marta u nadležnosti je Ministarstva zdravlja i do postavljenja novog direktora  Domom rukovode Upravni i Nadzorni odbor i pomoćnik direktora za zadravstvena pitanja. Reč je o uobičajenoj proceduri primopredaje upravljanja sa lokalnih samouprava na Ministarstvo zdravlja. Za građane je najvažnije da proceduralna pitanja neće uticati na pružanje zdravstvene zaštite i funkcionisanje Doma zdravlja.