PočetnaDruštvoDrva za interno raseljena lica

Drva za interno raseljena lica

Drva za interno raseljena lica

Opština Knić je, kao i predhodnih godina, preko Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije obezbedila sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara za kupovinu ogreva za grejnu sezonu 2019/2020.godine, za 25 porodica interno raseljenih lica koji imaju boravište na teritoriji opštine. Ogrevno drvo je kupljeno u količini od 4,20 m3 i to za sve porodice koje su se prijavile za kupovinu ogreva i koje ispunjavaju uslove za pomoć zbog nepovoljne materijalne situacije.

Opština Knić će i ubuduće u saradnji sa Komesarijatom raditi na poboljšanju uslova života porodica interno raseljenih lica.