PočetnaPoljoprivredaElektronski sistem za prijavljivanje sezonskih radnika

Elektronski sistem za prijavljivanje sezonskih radnika

Elektronski sistem za prijavljivanje sezonskih radnika

Ministarstvo poljoprivrede je u saradnji sa NALED-om predstavilo elektronski sistem za prijavljivanje sezonskih radnika u poljoprivredi, odnosno portal www.sezonskiradnici.gov.rs. Za proceduru prijave i odjave radnika potrebno je manje od 10 minuta, nezavisno od toga da li se radnik prijavljuje na jedan dan ili na mesec dana.

Svi radnici prijavljeni preko tog portala imaju pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i osiguranje slučaju povrede na radu.

Mesečni izdaci poslodavaca na ime poreza i doprinosa po sezonskom radniku u proseku iznose 6.000 dinara (300 dinara po danu), dok su pre bili 10.200 dinara. Poslodavac može da angažuje jednog radnika najviše 120 dana u kalendarskoj godini. Poslodavcima se smatraju pravna lica, preduzetnici, kao i fizička lica odnosno poljoprivrednici. Poslodavci i radnici zaključuju usmeni ugovor koji stupa na snagu momentom prijave preko onlajn portala.