ПочетнаДруштвоГодишња награда Општини Кнић за унапређење пореске администрације

Годишња награда Општини Кнић за унапређење пореске администрације

Годишња награда Општини Кнић за унапређење пореске администрације

Општина Кнић је добитник прве награде Министарства државне управе и локалне самоуправе из области Ефикасности и делотворности за пример добре праксе за  ”Унапређење пореске евиденције локалне пореске администрације кроз ефикасан, делотворан и свеобухватан попис имовине на територији општине Кнић”.

Добијена су средства у износу од 2,3 милиона динара из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе и 1,8 милиона динара које додељује СКГО из буџета програма ”Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – SWISSPRO”,  укупно 4,1 милион  динара.

Прво место  као најбоља локална самоуправа у 2020. години,  Општина Кнић је постигла кроз процес ажурирања базе података локалне пореске администрације путем пописа имовине, уз активно ангажовање пописивача имовине и инструктивни рад са обвезницима, обезбедила грађанима да стекну увид у предмет опорезивање имовине, податке о власницима, потенцијалним наследницима и држаоцима објеката који су предмет опорезивања. Све ово је резултирало пописом свих објеката који се налазе на територији општине, значајним учинком у достави пореских решења и опомена, а уједно и наплати пореских обавеза и уштеди времена које је потребно за одлазак до ЛПА.

 

Подели: