ПочетнаАкциони планИзвештај и закључци са конференције “Запошљавањем ка друштвеној укључености и смањењу сиромаштва”

Извештај и закључци са конференције “Запошљавањем ка друштвеној укључености и смањењу сиромаштва”

Извештај и закључци са конференције “Запошљавањем ка друштвеној укључености и смањењу сиромаштва”

Конференција је одржана 29.09.2015., у Книћу, у организацији Општине Кнић и Развојног бизнис центра Крагујевац, као део пројекта “Снага локалних иницијатива за нове послове”.

Догађај је имао за циљ да покрене дијалог са представницима релевантних локалних, регионалних и националних актера о приоритетима и политикама запошљавања тешко запошљивих група грађана на националном и локалном нивоу. Посебна пажња била је посвећена налазима и препорукама Другог националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва за период 2011 – 2014, као и Програму реформи политике запошљавања и социјалне политике Републике Србије у процесу приступања Европској унији.

Скуп су отворили Марија Стојадиновић, координаторка пројекта и Милић Миловић, Председник Скупштине општине Кнић. У уводном делу, учесницима се обратила такође Ирена Латиновић, представница Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.

О актуелним статистикама у области запошљавања на националном нивоу, налазима и препорукама Другог националног извештаја и Програму реформи политике запошљавања говорила је Јелена Миловановић, сарадница Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.

Г-дин Милић Миловић, који је и Председник Локалног савета за запошљавање општине Кнић, говорио је о локалној ситуацији, мерама за подршку запошљавању, које општина Кнић спроводи на локалу, те изазовима и проблемима са којима се суочавају. Истакао је да Општина Кнић од 2011. Године доноси и имплементира Локални акциони план запошљавања. До сада је за за ове намене издвојено, закључно са 2015. 6.400.000,00 рсд. Као посебно добре истакао је мере Прва шанса и Стручна пракса, које су према досадашњем искуству из Кнића дале најбоље резултате. Као изазове и проблеме истакао је: законска ограничења у субвенцијама, које општине могу давати, кашњење у расписивању конкурса последњих година, ограничење стручне праксе само на приватна предузећа, смањење трајања праксе на 6 месеци. Како је рекао предузећа у малим срединама нису до сада показала интересовање за овај програм, јер немају довољно капацитета за учешће у оваквим програмима.

Након презентације г-дина Миловића отворена је дискусија са учесницима. Директорка Националне службе за запошљавање, филијала Крагујевац, Горица Бачанин, истакла је да би било важно на националном нивоу издвајати више средстава за програме обука у наредном периоду. Такође, у вези са стручном праксом, рекла је да се разматрају могућности да се за поједине профиле, попут професорских, који су стручну праксу до сада обављали у школама, омогући исто и у наредном периоду, упркос актуелном ограничењу програма стручне праксе само на приватна предузећа. У дискусију се укључила и представница Општине Топола, Зора Недовић, шефица Одељења за локални економски развој, која је говорила о искуствима општине Топола у припреми и имплементацији локалних политика запошљавања. Истакла је да ни Топола ове године није спроводила програм стручне праксе, јер је био ограничен само на приватна предузећа.

Немања Јовичић из Развојног бизнис центра Крагујевац поделио је са учесницима искуство Развојног бизнис центра у имплементацији пројекта “Активно учешће омладинског цивилног сектора у креирању локалних политика запошљавања младих”, који организација спроводи већ три године у Чачку, Краљеву и Горњем Милановцу. Препоруке произашле из овог пројекта указују на: важност креирања нових, иновативних, локални мера, које су родно осетљиве и одговарају специфичним потребама циљних група, значај шире партиципације и дијалога са свим субјектима у заједници у процесу креирања локални мера, те значај праћења и евалуције ефеката примењених мера.

Јелена Миловановић из Тима за социјално укључивање посебно је подвукла да Програм реформе политика запошљавања предвиђа, када је запошљавање младих у питању, подстицање развоја иновативних модела запошљавања младих на локалном нивоу. Зоран Ђоровић, шеф Oдсека за локални економски развој упознао је присутне са израђеним пројектом Општине Кнић за успостављање Регионалног центра за старе са прихватном станицом у некадашњем објекту Дома здравља у Равном Гају, уз анализу потенцијалног јавно-приватног партнерства у области социјалног предузетништва.

У завршници конференције, Марија Стојадиновић, из Развојног бизнис центра Крагујевац, упознала је учеснике са планираним циљевима, резултатима и активностима пројекта “Снага локалних иницијатива за нове послове”. Посебно је истакла значај пилот програма подршке самозапошљавању теже запошљивих група грађана, који ће у оквиру пројекта успоставити и тестирати Општина Кнић.

Подели: