PočetnaAkcioni planIzveštaj i zaključci sa konferencije „Zapošljavanjem ka društvenoj uključenosti i smanjenju siromaštva“

Izveštaj i zaključci sa konferencije „Zapošljavanjem ka društvenoj uključenosti i smanjenju siromaštva“

Izveštaj i zaključci sa konferencije „Zapošljavanjem ka društvenoj uključenosti i smanjenju siromaštva“

Konferencija je održana 29.09.2015., u Kniću, u organizaciji Opštine Knić i Razvojnog biznis centra Kragujevac, kao deo projekta „Snaga lokalnih inicijativa za nove poslove“.

Događaj je imao za cilj da pokrene dijalog sa predstavnicima relevantnih lokalnih, regionalnih i nacionalnih aktera o prioritetima i politikama zapošljavanja teško zapošljivih grupa građana na nacionalnom i lokalnom nivou. Posebna pažnja bila je posvećena nalazima i preporukama Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva za period 2011 – 2014, kao i Programu reformi politike zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Skup su otvorili Marija Stojadinović, koordinatorka projekta i Milić Milović, Predsednik Skupštine opštine Knić. U uvodnom delu, učesnicima se obratila takođe Irena Latinović, predstavnica Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

O aktuelnim statistikama u oblasti zapošljavanja na nacionalnom nivou, nalazima i preporukama Drugog nacionalnog izveštaja i Programu reformi politike zapošljavanja govorila je Jelena Milovanović, saradnica Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

G-din Milić Milović, koji je i Predsednik Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Knić, govorio je o lokalnoj situaciji, merama za podršku zapošljavanju, koje opština Knić sprovodi na lokalu, te izazovima i problemima sa kojima se suočavaju. Istakao je da Opština Knić od 2011. Godine donosi i implementira Lokalni akcioni plan zapošljavanja. Do sada je za za ove namene izdvojeno, zaključno sa 2015. 6.400.000,00 rsd. Kao posebno dobre istakao je mere Prva šansa i Stručna praksa, koje su prema dosadašnjem iskustvu iz Knića dale najbolje rezultate. Kao izazove i probleme istakao je: zakonska ograničenja u subvencijama, koje opštine mogu davati, kašnjenje u raspisivanju konkursa poslednjih godina, ograničenje stručne prakse samo na privatna preduzeća, smanjenje trajanja prakse na 6 meseci. Kako je rekao preduzeća u malim sredinama nisu do sada pokazala interesovanje za ovaj program, jer nemaju dovoljno kapaciteta za učešće u ovakvim programima.

Nakon prezentacije g-dina Milovića otvorena je diskusija sa učesnicima. Direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Kragujevac, Gorica Bačanin, istakla je da bi bilo važno na nacionalnom nivou izdvajati više sredstava za programe obuka u narednom periodu. Takođe, u vezi sa stručnom praksom, rekla je da se razmatraju mogućnosti da se za pojedine profile, poput profesorskih, koji su stručnu praksu do sada obavljali u školama, omogući isto i u narednom periodu, uprkos aktuelnom ograničenju programa stručne prakse samo na privatna preduzeća. U diskusiju se uključila i predstavnica Opštine Topola, Zora Nedović, šefica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, koja je govorila o iskustvima opštine Topola u pripremi i implementaciji lokalnih politika zapošljavanja. Istakla je da ni Topola ove godine nije sprovodila program stručne prakse, jer je bio ograničen samo na privatna preduzeća.

Nemanja Jovičić iz Razvojnog biznis centra Kragujevac podelio je sa učesnicima iskustvo Razvojnog biznis centra u implementaciji projekta „Aktivno učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju lokalnih politika zapošljavanja mladih“, koji organizacija sprovodi već tri godine u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu. Preporuke proizašle iz ovog projekta ukazuju na: važnost kreiranja novih, inovativnih, lokalni mera, koje su rodno osetljive i odgovaraju specifičnim potrebama ciljnih grupa, značaj šire participacije i dijaloga sa svim subjektima u zajednici u procesu kreiranja lokalni mera, te značaj praćenja i evalucije efekata primenjenih mera.

Jelena Milovanović iz Tima za socijalno uključivanje posebno je podvukla da Program reforme politika zapošljavanja predviđa, kada je zapošljavanje mladih u pitanju, podsticanje razvoja inovativnih modela zapošljavanja mladih na lokalnom nivou. Zoran Đorović, šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj upoznao je prisutne sa izrađenim projektom Opštine Knić za uspostavljanje Regionalnog centra za stare sa prihvatnom stanicom u nekadašnjem objektu Doma zdravlja u Ravnom Gaju, uz analizu potencijalnog javno-privatnog partnerstva u oblasti socijalnog preduzetništva.

U završnici konferencije, Marija Stojadinović, iz Razvojnog biznis centra Kragujevac, upoznala je učesnike sa planiranim ciljevima, rezultatima i aktivnostima projekta „Snaga lokalnih inicijativa za nove poslove“. Posebno je istakla značaj pilot programa podrške samozapošljavanju teže zapošljivih grupa građana, koji će u okviru projekta uspostaviti i testirati Opština Knić.