ПочетнаUncategorizedЈавна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију, изградњу и пренамену објеката ка кп. бр. 2562/5, 2490/13, 2490/21 и 2490/24 КО Кнић

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију, изградњу и пренамену објеката ка кп. бр. 2562/5, 2490/13, 2490/21 и 2490/24 КО Кнић