ПочетнаUncategorizedЈавна расправа

Јавна расправа

Јавна расправа

Општинско већe Општине Кнић организује јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету општине Кнић за 2022. годину, нацрту Програма одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2022. години у општини Кнић, нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Кнић.

http://knic.rs/wp-content/uploads/2021/12/Akt-o-organizovanju-javne-rasprave.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2021/12/ODLUKA-O-BUDZETU-2022-nacrt.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2021/12/Program-2022-putevi-nacrt-.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2021/12/NACRT-odluke-o-izmenama-i-dopunama-Odluke-o-LKMT-za-2022.-godinu-1.pdf

 

Подели: