ПочетнаДруштвоЈавна расправа

Јавна расправа

Јавна расправа

Општинско веће општине Кнић, на седници од 15.07.2019. године у поступку разматрања предлога Општинске управе општине Кнић број 88-1113/19 од 15.07.2019, на основу члана 96. Статута општине Кнић (”Сл.гласник општине Кнић бр.01/19), организује јавну расправу.

Јавна расправа се спроводи о:

  • нацрту Одлуке о другој измени Одлуке о буџету општине Кнић за 2019. годину;
  • нацрту Програма о другој измени Програма одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2019.години у општини Кнић;

Јавна расправа организује се у периоду од 15. 07. 2019. године до 19. 07. 2019. године.

Јавна расправа се организује:

  • истицањем акта који су предмет јавне расправе на сајту општине Кнић;
  • стављањем на увид акта који су предмет јавне расправе у Општинској управи – Стручној служби за скупштинске послове и послове Општинског већа;

Примедбе, предлози и мишљења на акте који су предмет јавне расправе достављају се Општинском већу општине Кнић, у писаном облику, најкасније до 19.07. 2019. године до 11:00 часова.

По истеку рока за достављање примедби, Општинско веће ће свести јавну расправу, утврдити предлоге аката и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и исте доставити Скупштини на разматрање.

Преузмите прилоге:
Подели: