ПочетнаЈавне набавке

Јавне набавке

Јавне набавке са подручја општине Кнић објављене на Порталу јавних набавки

Акти Општинске управе из области јавних набавки

Предмет јавне набавке добра је набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Кнић у 2019. години, број ЈН: 3/2019
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка отворени поступак
Врста предмета добра
Општи речник набавки 09310000 – Електрична енергија
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 26. фебруар 2019.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
ЈНМВ- набавка радова на одржавању јавне расвете на територији општине Кнић за 2019.годину,ЈНМВ 2/2019
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45316000 – Радови на инсталацији расветних и сигналних система
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 12. фебруар 2019.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Набавкa услуге уклањања и транспорта угинулих животиња и уништавање отпадака животињског порекла и хватање паса луталица на територији општине Кнић
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 90510000 – Одлагање и прерада отпада; 98380000 – Услуге штенара
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 04. фебруар 2019.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добра-Система за управљање документима (Document management system) за потребе Општине Кнић – Општинске управе општине Кнић, број: ЈНМВ 42/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 48311000 – програмски пакет за управљање документима
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 06. децембар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности су радови на уградњи система за дезинфекцију воде у седам О.Ш. на територији општине Кнић, број ЈНМВ: 41/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45232430 – Радови на преради воде
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 30. новембар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке бр. 40/18 је набавка услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу моста у Бечевици
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 29. октобар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку непредвиђених (додатних) радова на адаптацији комплекса О.Ш.“Вук Караџић“ у Книћу
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000-крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700-адаптација зграда; 45420000-радови на уградњи столарије; 45454000-радови на реконструкцији; 45350000-машинске инсталације
Контакт Снежана Ђокић, млађи сарадник у КЛЕР, е-mail: snezana.djokic@knic.rs ; Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, e-mail: javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 15. октобар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на санацији објекта Регионалног центра за старе са прихватном станицом у Равном Гају, општина Кнић – партерно уређење , ЈН бр. 39/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000 – машинске инсталације
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 10. октобар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поступка јавне набавке мале вредности је услуга „Помоћ у кући старим особама“ за потребе корисника на територији општине Кнић у 2018. години , број ЈНМВ 38/18
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 85311100 – Услуге социјалне заштите за старије особе
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 02. октобар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности су радови на одржавању јавне расвете на територији општине Кнић, број ЈНМВ: 37/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45316000 – Радови на инсталацији расветних и сигналних система
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 21. септембар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 36/18 : УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, II ФАЗА, ПО ПАРТИЈАМА,( Бечевица, Кнић-Рибеш, Опланић-Цековићи)
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 19. септембар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 35/18 : УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, I ФАЗА, ПО ПАРТИЈАМА, ( Губеревац,Гунцати,Радмиловић)
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 19. септембар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности добра је: набавка угља за грејну сезону 2018/2019 год. за потребе Општинске управе општине Кнић
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 09111100– угаљ
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 28. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 32/18 : УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, II ФАЗА, ПО ПАРТИЈАМА,( Пајсијевић-Трњаци)
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 27. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 31/18 : УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, I ФАЗА, ПО ПАРТИЈАМА,( Балосаве,Врбета,Брњица-мала,Честин-Старчевићи)
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 27. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку непредвиђених радова на адаптацији објекта Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“- главна зграда у Книћу
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић, 34 240 Кнић, бб
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000-крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700-адаптација зграда; 45420000-радови на уградњи столарије; 45454000-радови на реконструкцији; 45350000-машинске инсталације
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs ; Снежана Ђокић, млађи сарадник у КЛЕР, е-mail: snezana.djokic@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 24. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији и одржавању путних праваца на територији општине Кнић, II фаза, по партијама, (Бечевица, Кнић, Опланић), ЈН бр. 32/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић, 34 240 Кнић, бб
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233141 – Радови на одржавању путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 23. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији и одржавању путних праваца на територији општине Кнић, I фаза, по партијама, (Губеревац, Гунцати, Радмиловић), ЈН бр. 31/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић, 34 240 Кнић, бб
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233141 – Радови на одржавању путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 23. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на санацији објекта Регионалног центра за старе са прихватном станицом у Равном Гају, општина Кнић – партерно уређење , ЈН бр. 29/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000 – машинске инсталације
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 21. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији и одржавању путних праваца на територији општине Кнић, II фаза, по партијама, ЈН бр. 28/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233141 – Радови на одржавању путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 09. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији и одржавању путних праваца на територији општине Кнић, I фаза, по партијама, ЈН бр. 27/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233141 – Радови на одржавању путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 09. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
ЈНМВ услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације општине Кнић
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић Адреса наручиоца: 34 240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 72260000 – услуге повезане са софтвером
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 07. август 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Поновљени поступак јавне набавке мале вредности – услуге одржавања и поправки биротехничке и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Кнић, по партијама
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа oпштине Кнић, 34 240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 50310000 – Одржавање и поправка канцеларијских уређаја; – 50312000 – Одржавање рачунара и рачунарске мреже
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 05. јул 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 22/18 : УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, II ФАЗА, ПО ПАРТИЈАМА
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки ОРН: 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 12. јун 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 21/18 : УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, I ФАЗА, ПО ПАРТИЈАМА
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки ОРН: 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 12. јун 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ добра бр. 23/2018 је: набавка противградних ракета за потребе Општине Кнић –Општинске управе општине Кнић за 2018. годину
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки ОРН : 24613000 – Сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и пиротехнички производи
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 15. јун 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Услуге одржавања и поправки биротехничке и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Кнић, по партијама: Партија I : Набавка услуге одржавања штампача и фотокопир апарата; Партија II : Набавка услуге одржавања рачунара и рачунарске опр
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа oпштине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 50310000 – Одржавање и поправка канцеларијских уређаја; – 50312000 – Одржавање рачунара и рачунарске мреже
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 08. јун 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ број 19/18 : РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ У КНИЋУ, К.П. 7/5, БР. 1599, КО КНИЋ, ПАРТИЈА II
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45260000 – Радови на крову и други посебни грађевинско-занатски радови ; 45000000 – Грађевински радови
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 06. јун 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности је услуга комуникација – мобилне и фиксне телефоније, по партијама, бр. ЈНМВ 17/18
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић, 34 240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 64211000-фиксна телефонија 64212000-мобилна телефонија
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 06. јун 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Јавна набавка мале вредности добра – набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за пет сеоских домаћинстава на територији општине Кнић, бр. ЈНМВ 20/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки Nabavka građevinskog materijala, šifra iz ORN: 44110000 Nabavka nameštaja za kuću, šifra iz ORN: 39140000 Nabavka aparata za domaćinstvo, šifra iz ORN: 39700000
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 22. мај 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији и одржавању путних праваца на територији општине Кнић, II фаза, по партијама, ЈН бр. 16/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233141 – Радови на одржавању путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 26. април 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији и одржавању путних праваца на територији општине Кнић, I фаза, по партијама, ЈН бр. 15/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић, 34 240 Кнић, б.б.
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233141 – Радови на одржавању путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 26. април 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ за партију бр. IV је услуга стручног надзора на извођењу грађевинских радова на адаптацији комплекса Основне школе „Вук Караџић“ у Книћу, број ЈНМВ 18/18
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71520000 – услуге грађевинског надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 10. мај 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ добра је: набавка горива за службена возила Општинске управе општине Кнић за 2018. годину
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 09132100 – безоловни бензин; 09134200 – дизел гориво; 09122000 – ТНГ
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 02. април 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет отвореног поступка јавне набавке услуге је израда идејних пројеката за инвестиционо одржавање путева на територији општине Кнић, по партијама, број ЈН 13/18
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs ; Координатор Канцеларије за инвестиције, е-mail: it@knic.rs , факс: 034/510-113
Датум покретања поступка среда, 28. март 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ бр. 10/18 је услуга стручног надзора на инвестиционом одржавању Домова културе Баре, Бечевица и Бумбарево Брдо, на територији општине Кнић
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71247000 – надзор грађевинских радова
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 26. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке добра – набавка електричне енергије за уличну – јавну расвету на територији општине Кнић у 2018. години, број ЈН: 6/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета добра
Општи речник набавки Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 13. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти је услуга израде Пројектно-техничке документације за комплекс објеката у оквиру подизања споменика Стевану Книћанину, општина Кнић, број ЈНМВ 11/18
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 28. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности добра је набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Кнић у 2018. години, број ЈНМВ: 12/2018
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић б.б., 34 240 Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 09310000 – електрична енергија
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 06. март 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке бр. 7-I/2018 су радови на инвестицион одржавању Дома културе Баре – Партија I ,општина Кнић
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45210000 – радови на високоградњи
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 19. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ бр. 5/18 је услуга стручног надзора на извођењу радова на изградњи улица у Гружи и на уређењу центра Топонице,општина Кнић, по партијама
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 79714000 – услуге стручног надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 09. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ KНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Kнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 30192000 – канцеларијски материјал
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 09. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет ЈНМВ бр. 2/18 је услуга стручног надзора на инвестиционом одржавању Домова културе на територији општине Кнић
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Kнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71520000 – услуге грађевинског надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 07. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке бр. 1/18 је набавка услуге стручног надзора на извођењу грађевинских радова на адаптацији објеката на територији општине Кнић, по партијама
Информације
Назив наручиоца Предмет јавне набавке бр. 1/18 је набавка услуге стручног надзора на извођењу грађевинских радова на адаптацији објеката на територији општине Кнић, по партијама
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71520000 – услуге грађевинског надзора
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 05. фебруар 2018.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности добра је : НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА (ПОЛОВНО У ВОЗНОМ СТАЊУ), ЈНМВ бр. 53/17
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 43000000 – Машине за рударство, каменоломе и опрема за грађевинарство
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 19. децембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности добра је набавка металних контејнера и пластичних канти за потребе општине Кнић, по партијама, ЈНМВ бр. 52/17
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 44613700 – Контејнери за отпад; 34928480 – Канте за смеће
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 15. децембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти услуге је израда Пројектне документације за изградњу водоводне мреже пречника 160mm, локација- индустријска зона, општина Кнић
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Израда пројеката и нацрта
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 13. децембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА НА ДОМОВИМА КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ,ПО ПАРТИЈАМА, ЈНМВ бр. 51/2017
Информације
Назив наручиоца Општинска управа oпштине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње – 45200000
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 13. децембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке број: 47/17 је извођење радова на изградњи моста у селу Лесковац, општина Кнић
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић, 34 240 Кнић, б.б.; Председник општине
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45221110 – Радови на изградњи мостова
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 07. децембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке број: 46/17 је извођење радова на изградњи моста на некатегорисаном путу преко потока Ћуровац, КО Губеревац, општина Кнић
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић, 34 240 Кнић, б.б.; Председник општине
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45221110 – Радови на изградњи мостова
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 07. децембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке број: 45/17 је извођење радова на изградњи моста на некатегорисаном путу преко потока Лозовац КО Борач, општина
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић, 34 240 Кнић, б.б.; Председник општине
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45221110 – Радови на изградњи мостова
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 07. децембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности број: 48/17 је набавка рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Кнић
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 30213100 – Преносиви рачунари, 30213300 – Стони рачунари (десктоп), 30232110 – Ласерски штампачи
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 01. децембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању улица, паркинг простора,тротоара и путних објеката у Топоници, општина Кнић – редни број јавне набавке мале вредности радова: 44/17
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233140 – Радови на путевима
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 27. новембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти услуге је израда Пројектне документације за реконструкцију и доградњу П.У. „Цветић“ у Книћу, број ЈНМВ 42/17, (поновљени поступак)
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Израда Пројеката и нацрта, процена трошкова
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 27. новембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности су радови на изградњи улица од општинског пута Гружа-Липница до куће Радомировића, од поште у Гружи до Антонијевића, од државног пута Крагујевац-Краљево до куће Стефановића, општина Кнић
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 27. новембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА“ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ – ДИСПАНЗЕР ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ У КНИЋУ
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000 – машинске инсталације
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 31. октобар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА“ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ У КНИЋУ
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000 – машинске инсталације
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 31. октобар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки

 

Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти добра – набавка мобилног ултразвучног апарата за потребе општине Кнић, број ЈНМВ: 41/2017
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 33112200 – ултразвучна јединица
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 21. новембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки

 

Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти добра – набавка противградних ракета-редни број јавне набавке мале вредности добара: 40/2017
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 24613000 – Сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и пиротехнички производи
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 16. новембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки

 

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку радова на адаптацији Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ Здравствена станица у Топоници
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 09. октобар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки

 

 

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку радова на адаптацији комплекса основне школе „Вук Караџић“ у Книћу
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 09. октобар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти услуге је израда Пројектне документације за реконструкцију и доградњу П.У. „Цветић“у Книћу, број ЈНМВ 39/17
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Израда Пројеката и нацрта, процена трошкова
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 27. октобар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки

 

ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА „ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА У ГРУЖИ
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 31. октобар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА „ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ – ДИСПАНЗЕР ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ У КНИЋУ
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 31. октобар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки

 

 

ЈАВНA НАБАВКА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА“ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ У КНИЋУ
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 31. октобар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности добра је: набавка угља за грејну сезону 2017/2018 године, за потребе Општинске управе општине Кнић
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 09111100– угаљ
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 25. октобар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА“ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА У ТОПОНИЦИ
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 09. октобар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ КОМПЛЕКСА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 09. октобар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки

 

Предмет поступка јавне набавке мале вреднoсти услуге је израда урбанистичке документације (измене и израда Планова) за насељена места Гружа, Кнић и Р.Гај, на територији општине Кнић , број ЈНМВ 37/17
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71240000 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 02. октобар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поступка јавне набавке мале вредности су услуге „Помоћ у кући старим особама“ за потребе корисника на територији општине Кнић , број ЈНМВ 36/17
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 85311100 – Услуге социјалне заштите за старије особе
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 28. септембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поступка јавне набавке мале вредности су радови на ревитализацији пољских путева на територији општине Кнић, број ЈНМВ: 35/17
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки Општинска управа општине Кнић
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 25. септембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, ПО ПАРТИЈАМА
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки Радови на изградњи путева – 45233120
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 22. септембар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поновљеног поступка јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у Бечевици, општина Кнић, бр. ЈНМВ 25/2017
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 26. јул 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поновљеног поступка јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању општинског пута у Борчу (од асфалтног пута код скретања за цркву према Чаировићима), општина Кнић, бр. ЈНМВ 24/2017
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 25. јул 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке број: 23/17 је набавка услуга одржавања и поправки биротехничке и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Кнић, по партијама
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 50310000 – Одржавање и поправка канцеларијских уређаја; – 50312000 – Одржавање и поправка рачунарске опреме
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 24. јул 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању општинског пута у М.З.Претоке, (државни пут Крагујевац-Чачак, од насељеног места Бумбарево Брдо према центру Претока), општина Кнић – редни број јавне набавке мале вредности
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 12. јул 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у Бечевици, општина Кнић, бр.ЈНМВ 21/2017
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 07. јул 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању општинског пута у Борчу (од асфалтног пута код скретања за цркву према Чаировићима), општина Кнић, бр.ЈНМВ 20/2017
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 06. јул 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поступка јавне набавке у отвореном поступку је набавка радова на реконструкцији и адаптацији објекта „Регионални центар за старе са прихватном станицом у Равном Гају“ , општина Кнић
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000 – машинске инсталације
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 30. јун 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поступка јавне набавке мале вредности су добра – улагање у енергетску ефикасност јавне расвете, општина Кнић, број ЈНМВ: 19/2017
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки Светлосне сијалице – 31531000
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 29. јун 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности је услуга уклањања и транспорта угинулих животиња – превоз, прерада и уништавање отпадака животињског порекла и угинулих животиња са територије општине Кнић, број ЈНМВ 12/2017
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 90510000 – одлагање и прерада отпада
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 27. јун 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању насељске улице за Марјановиће, М.З. Кнић, општина Кнић – редни број јавне набавке мале вредности радова: 18/17
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233120 – Радови на изградњи путева
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 16. јун 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки

 

Поступак јавне набавке мале вредности услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације, ЈН услуга број: 11/2017
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 72260000 – услуге повезане са софтвером
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 16. март 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности су радови на инвестиционом одржавању паркинг простора, центра насеља и насељених улица у центру Груже, општина Кнић – редни број јавне набавке мале вредности радова: 14/17
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233140 – Радови на путевима
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 29. мај 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности су радови на реконструкцији некатегорисаног пута у Грабовцу, засеок Марића мала, општина Кнић – редни број јавне набавке мале вредности радова: 13/17
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233140 – Радовинапутевима
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 25. мај 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности су радови на реконструкцији некатегорисаног пута у Грабовцу, засеок Марића мала, општина Кнић – редни број јавне набавке мале вредности радова: 13/17
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233140 – Радовинапутевима
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 25. мај 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности, број: 10/2017 су радови на реконструкцији општинског пута у М.З. Вучковица, од државног пута IБ реда бр. 15 до раскрснице за Барлове, општина Кнић
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233140 – Радови на путевима
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 12. април 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки

 

Предмет јавне набавке мале вредности, ЈНМВ број: 9/2017 је услуга израде Пројектне документације за прикључење саобраћајница у оквиру радне зоне Равни Гај – Кнић на јавне путеве првог реда: Крагујевац – Чачак и Крагујевац – Краљево
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Израда пројеката и нацрта
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 12. април 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Преузмите прилоге Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке : јавна набавка мале вреднoсти радова на инвестиционом одржавању општинског пута у М.З. Баре, општина Кнић -редни број јавне набавке мале вредности радова: 8/2017
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233140 – Радови на путевима
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 20. март 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Преузмите прилоге Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке : јавна набавка мале вреднoсти радова на инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у засеоку Радоњићи, М.З. Бумбарево Брдо, општина Кнић -редни број јавне набавке мале вредности радова: 7/2017
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233140 – Радови на путевима
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 17. март 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Преузмите прилоге Линк ка порталу јавних набавки

 

Предмет јавне набавке : јавна набавка мале вреднoсти радова на инвестиционом одржавању некатегорисаног пута у Жуњама и Гунцатима, ( од асфалтног пута у Жуњама према засеоку Парлог) у М.З. Жуње и М.З. Гунцати , општина Кнић-редни број јавне набавке
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45233140 – Радови на путевима
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 16. март 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Преузмите прилоге Линк ка порталу јавних набавки

 

 

Предмет јавне набавке добара : набавка горива за службена возила Општинске управе општине Кнић за 2017. годину
Информације
Назив наручиоца Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, б.б.
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 09132100 – безоловни бензин; 09134200 – дизел гориво
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке; Е – mail адреса и број факса: javnenabavke@knic.rs, 034/510-113
Датум покретања поступка среда, 01. март 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Преузмите прилоге Линк ка Pitanja i odgovori.pdf
Преузмите прилоге Линк ка Izmena.pdf

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ KНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ “ -РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА-
Информације
Назив наручиоца Општинска управа oпштине Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 30192000 – канцеларијски материјал
Контакт Јулија Арсенијевић, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 24. фебруар 2017.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки