PočetnaJavne nabavke

Javne nabavke

Javne nabavke sa područja opštine Knić objavljene na Portalu javnih nabavki

Akti Opštinske uprave iz oblasti javnih nabavki

Otvoreni postupak javne nabavke dobra- nabavka električne energije za uličnu javnu rasvetu na teritoriji opštine Knić i potrebe Opštinske uprave opštine Knić po partijama u 2020. godini, po partijama
Partija 2 – nabavka električne energije za potrebe Opštinske uprave opštine Knić, broj JN: 13/2020
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić bb, 34 240 Knić
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09310000 – Električna energija
Kontakt Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 01. april 2020.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Postupak javne nabavke male vrednosti radova na izmeštanju mernih mesta i uvođenje novih linija javne rasvete na teritoriji opštine Knić – redni broj javne nabavke male vrednosti radova: 15/2020
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić bb, 34 240 Knić
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45316000 – Radovi na instalaciji rasvetnih i signalnih sistema
Kontakt Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 13. mart 2020.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet otvorenog postupka javne nabavke je usluga izrade Projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji opštine Knić, br. JN 12/2020
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić bb, 34 240 Knić
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71000000 – Arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge
71242000 – Izrada projekata i nacrta, procena troškova
71320000 – Usluge tehničkog projektovanja
Kontakt Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 27. februar 2020.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke dobra- nabavka električne energije za uličnu-javnu rasvetu na teritoriji opštine Knić i potrebe Opštinske uprave, po partijama:
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić bb, 34 240 Knić
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09310000 – Električna energija
Kontakt Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 18. februar 2020.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti je nabavka dobra – tablica sa nazivima ulica i kućnih brojeva radi sprovođenja procesa ažuriranja adresnog registra na teritoriji opštine Knić, broj JNMV:10/20
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić bb, 34 240 Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 34992300 – Ulične oznake
Kontakt Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak 13. februar 2020.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet otvorenog postupka javne nabavke je usluga izrade Plana detaljne regulacije za kompleks „Sunčev breg“ u naseljenom mestu Vučkovica, opština Knić , broj JN 9/20
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić bb, 34 240 Knić
Vrsta postupka otvoren postupak
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71242000 – Izrada projekata i nacrta, procena troškova
Kontakt Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 04. februar 2020.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet otvorenog postupka javne nabavke je usluga izrade Plana detaljne regulacije za kompleks „Sunčev breg“ u naseljenom mestu Vučkovica, opština Knić , broj JN 9/20
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić bb, 34 240 Knić
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71242000 – Izrada projekata i nacrta, procena troškova
Kontakt Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 03. februar 2020.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti je usluga uklanjanja leševa uginulih životinja i hvatanja pasa lutalica na teritoriji opštine Knić, po partijama, broj JNMV 7/2020
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 90510000 – Odlaganje i prerada otpada
98380000 – Usluge štenara
Kontakt Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 31. januar 2020.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Postupak javne nabavke male vrednosti radova na investicionom održavanju objekata javne namene – zgrada bivše banke u Kniću – redni broj javne nabavke male vrednosti radova: 5/2020
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45262000 – Posebni građevinski zanatski radovi, izuzev radova na krovu
Kontakt Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 29. januar 2020.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
. Predmet JNMV br. 5/20 je usluga vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na redovnom održavanju puteva i javnih zelenih površina i razvoju putne mreže po mesnim zajednicama,opština Knić, po partijama
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 79714000 – Usluge nadzora
Kontakt – Dejan Radovanović, Koordinator Kancelarije za investicije Opštinske uprave opštine Knić, e-mail adresa: it@knic.rs;
Datum pokretanja postupka sreda, 22. januar 2020.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Postupak javne nabavke male vrednosti radova na održavanju javne rasvete na teritoriji opštine Knić, JNMV br. 4/2020
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45316000 – Radovi na instalaciji rasvetnih i signalnih sistema
Kontakt Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 20. januar 2020.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti br.03/2020 je nabavka usluge održavanja i popravki birotehničke i računarske opreme za potrebe Opštinske uprave opštine Knić, po partijama, PARTIJA I – održavanje štampača i fotokopir aparata.
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 50310000 – Održavanje i popravka kancelarijskih uređaja
Kontakt Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke, e-mail adresa: javnenabavke@knic.rs , faks: 034/510-113
Datum pokretanja postupka četvrtak, 16. januar 2020.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 36/18 : USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ, II FAZA, PO PARTIJAMA,( Bečevica, Knić-Ribeš, Oplanić-Cekovići)
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 19. septembar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 35/18 : USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ, I FAZA, PO PARTIJAMA, ( Guberevac,Guncati,Radmilović)
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 19. septembar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti dobra je: nabavka uglja za grejnu sezonu 2018/2019 god. za potrebe Opštinske uprave opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09111100– ugalj
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 28. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 32/18 : USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ, II FAZA, PO PARTIJAMA,( Pajsijević-Trnjaci)
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 27. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 31/18 : USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ, I FAZA, PO PARTIJAMA,( Balosave,Vrbeta,Brnjica-mala,Čestin-Starčevići)
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 27. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku nepredviđenih radova na adaptaciji objekta Doma zdravlja „Danica i Kosta Šamanović“- glavna zgrada u Kniću
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić, 34 240 Knić, bb
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000-krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi; 45262700-adaptacija zgrada; 45420000-radovi na ugradnji stolarije; 45454000-radovi na rekonstrukciji; 45350000-mašinske instalacije
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs ; Snežana Đokić, mlađi saradnik u KLER, e-mail: snezana.djokic@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 24. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji i održavanju putnih pravaca na teritoriji opštine Knić, II faza, po partijama, (Bečevica, Knić, Oplanić), JN br. 32/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić, 34 240 Knić, bb
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233141 – Radovi na održavanju puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 23. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji i održavanju putnih pravaca na teritoriji opštine Knić, I faza, po partijama, (Guberevac, Guncati, Radmilović), JN br. 31/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić, 34 240 Knić, bb
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233141 – Radovi na održavanju puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 23. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na sanaciji objekta Regionalnog centra za stare sa prihvatnom stanicom u Ravnom Gaju, opština Knić – parterno uređenje , JN br. 29/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000 – krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi; 45262700 – adaptacija zgrada; 45420000 – radovi na ugradnji stolarije; 45454000 – radovi na rekonstrukciji; 45350000 – mašinske instalacije
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 21. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji i održavanju putnih pravaca na teritoriji opštine Knić, II faza, po partijama, JN br. 28/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233141 – Radovi na održavanju puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 09. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji i održavanju putnih pravaca na teritoriji opštine Knić, I faza, po partijama, JN br. 27/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233141 – Radovi na održavanju puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 09. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
JNMV usluge održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić Adresa naručioca: 34 240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 72260000 – usluge povezane sa softverom
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 07. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Ponovljeni postupak javne nabavke male vrednosti – usluge održavanja i popravki birotehničke i računarske opreme za potrebe Opštinske uprave opštine Knić, po partijama
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić, 34 240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 50310000 – Održavanje i popravka kancelarijskih uređaja; – 50312000 – Održavanje računara i računarske mreže
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 05. jul 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 22/18 : USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ, II FAZA, PO PARTIJAMA
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki ORN: 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 12. jun 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 21/18 : USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ, I FAZA, PO PARTIJAMA
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki ORN: 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 12. jun 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV dobra br. 23/2018 je: nabavka protivgradnih raketa za potrebe Opštine Knić –Opštinske uprave opštine Knić za 2018. godinu
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki ORN : 24613000 – Signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i pirotehnički proizvodi
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 15. jun 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Usluge održavanja i popravki birotehničke i računarske opreme za potrebe Opštinske uprave opštine Knić, po partijama: Partija I : Nabavka usluge održavanja štampača i fotokopir aparata; Partija II : Nabavka usluge održavanja računara i računarske opr
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 50310000 – Održavanje i popravka kancelarijskih uređaja; – 50312000 – Održavanje računara i računarske mreže
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 08. jun 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 19/18 : RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI DOMA KULTURE U KNIĆU, K.P. 7/5, BR. 1599, KO KNIĆ, PARTIJA II
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45260000 – Radovi na krovu i drugi posebni građevinsko-zanatski radovi ; 45000000 – Građevinski radovi
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 06. jun 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti je usluga komunikacija – mobilne i fiksne telefonije, po partijama, br. JNMV 17/18
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić, 34 240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 64211000-fiksna telefonija 64212000-mobilna telefonija
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 06. jun 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za pet seoskih domaćinstava na teritoriji opštine Knić, br. JNMV 20/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki Nabavka građevinskog materijala, šifra iz ORN: 44110000 Nabavka nameštaja za kuću, šifra iz ORN: 39140000 Nabavka aparata za domaćinstvo, šifra iz ORN: 39700000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 22. maj 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji i održavanju putnih pravaca na teritoriji opštine Knić, II faza, po partijama, JN br. 16/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233141 – Radovi na održavanju puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 26. april 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji i održavanju putnih pravaca na teritoriji opštine Knić, I faza, po partijama, JN br. 15/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić, 34 240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233141 – Radovi na održavanju puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 26. april 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV za partiju br. IV je usluga stručnog nadzora na izvođenju građevinskih radova na adaptaciji kompleksa Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Kniću, broj JNMV 18/18
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71520000 – usluge građevinskog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 10. maj 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV dobra je: nabavka goriva za službena vozila Opštinske uprave opštine Knić za 2018. godinu
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09132100 – bezolovni benzin; 09134200 – dizel gorivo; 09122000 – TNG
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 02. april 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet otvorenog postupka javne nabavke usluge je izrada idejnih projekata za investiciono održavanje puteva na teritoriji opštine Knić, po partijama, broj JN 13/18
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71242000 – Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs ; Koordinator Kancelarije za investicije, e-mail: it@knic.rs , faks: 034/510-113
Datum pokretanja postupka sreda, 28. mart 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV br. 10/18 je usluga stručnog nadzora na investicionom održavanju Domova kulture Bare, Bečevica i Bumbarevo Brdo, na teritoriji opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71247000 – nadzor građevinskih radova
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 26. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke dobra – nabavka električne energije za uličnu – javnu rasvetu na teritoriji opštine Knić u 2018. godini, broj JN: 6/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 13. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti je usluga izrade Projektno-tehničke dokumentacije za kompleks objekata u okviru podizanja spomenika Stevanu Knićaninu, opština Knić, broj JNMV 11/18
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71242000 – Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 28. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti dobra je nabavka električne energije za potrebe Opštinske uprave opštine Knić u 2018. godini, broj JNMV: 12/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić b.b., 34 240 Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09310000 – električna energija
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 06. mart 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke br. 7-I/2018 su radovi na investicion održavanju Doma kulture Bare – Partija I ,opština Knić
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45210000 – radovi na visokogradnji
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 19. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV br. 5/18 je usluga stručnog nadzora na izvođenju radova na izgradnji ulica u Gruži i na uređenju centra Toponice,opština Knić, po partijama
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 09. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE KNIĆ ZA 2018. GODINU
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 30192000 – kancelarijski materijal
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 09. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV br. 2/18 je usluga stručnog nadzora na investicionom održavanju Domova kulture na teritoriji opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71520000 – usluge građevinskog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 07. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke br. 1/18 je nabavka usluge stručnog nadzora na izvođenju građevinskih radova na adaptaciji objekata na teritoriji opštine Knić, po partijama
Informacije
Naziv naručioca Predmet javne nabavke br. 1/18 je nabavka usluge stručnog nadzora na izvođenju građevinskih radova na adaptaciji objekata na teritoriji opštine Knić, po partijama
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71520000 – usluge građevinskog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 05. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti dobra je : NABAVKA TERETNOG VOZILA (POLOVNO U VOZNOM STANJU), JNMV br. 53/17
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 43000000 – Mašine za rudarstvo, kamenolome i oprema za građevinarstvo
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 19. decembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti dobra je nabavka metalnih kontejnera i plastičnih kanti za potrebe opštine Knić, po partijama, JNMV br. 52/17
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 44613700 – Kontejneri za otpad; 34928480 – Kante za smeće
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 15. decembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti usluge je izrada Projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže prečnika 160mm, lokacija- industrijska zona, opština Knić
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71242000 – Izrada projekata i nacrta
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 13. decembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki