PočetnaJavne nabavke

Javne nabavke

Javne nabavke sa područja opštine Knić objavljene na Portalu javnih nabavki

Akti Opštinske uprave iz oblasti javnih nabavki

Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka dobra-Sistema za upravljanje dokumentima (Document management system) za potrebe Opštine Knić – Opštinske uprave opštine Knić, broj: JNMV 42/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić bb, 34 240 Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 48311000 – programski paket za upravljanje dokumentima
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 06. decembar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti su radovi na ugradnji sistema za dezinfekciju vode u sedam O.Š. na teritoriji opštine Knić, broj JNMV: 41/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45232430 – Radovi na preradi vode
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 30. novembar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke br. 40/18 je nabavka usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju mosta u Bečevici
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71242000 – Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 29. oktobar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku nepredviđenih (dodatnih) radova na adaptaciji kompleksa O.Š.“Vuk Karadžić“ u Kniću
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000-krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi; 45262700-adaptacija zgrada; 45420000-radovi na ugradnji stolarije; 45454000-radovi na rekonstrukciji; 45350000-mašinske instalacije
Kontakt Snežana Đokić, mlađi saradnik u KLER, e-mail: snezana.djokic@knic.rs ; Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke, e-mail: javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 15. oktobar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na sanaciji objekta Regionalnog centra za stare sa prihvatnom stanicom u Ravnom Gaju, opština Knić – parterno uređenje , JN br. 39/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000 – krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi; 45262700 – adaptacija zgrada; 45420000 – radovi na ugradnji stolarije; 45454000 – radovi na rekonstrukciji; 45350000 – mašinske instalacije
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 10. oktobar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti je usluga „Pomoć u kući starim osobama“ za potrebe korisnika na teritoriji opštine Knić u 2018. godini , broj JNMV 38/18
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 85311100 – Usluge socijalne zaštite za starije osobe
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 02. oktobar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti su radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji opštine Knić, broj JNMV: 37/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić bb, 34 240 Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45316000 – Radovi na instalaciji rasvetnih i signalnih sistema
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 21. septembar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 36/18 : USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ, II FAZA, PO PARTIJAMA,( Bečevica, Knić-Ribeš, Oplanić-Cekovići)
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 19. septembar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 35/18 : USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ, I FAZA, PO PARTIJAMA, ( Guberevac,Guncati,Radmilović)
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 19. septembar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti dobra je: nabavka uglja za grejnu sezonu 2018/2019 god. za potrebe Opštinske uprave opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09111100– ugalj
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 28. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 32/18 : USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ, II FAZA, PO PARTIJAMA,( Pajsijević-Trnjaci)
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 27. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 31/18 : USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ, I FAZA, PO PARTIJAMA,( Balosave,Vrbeta,Brnjica-mala,Čestin-Starčevići)
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 27. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku nepredviđenih radova na adaptaciji objekta Doma zdravlja „Danica i Kosta Šamanović“- glavna zgrada u Kniću
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić, 34 240 Knić, bb
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000-krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi; 45262700-adaptacija zgrada; 45420000-radovi na ugradnji stolarije; 45454000-radovi na rekonstrukciji; 45350000-mašinske instalacije
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs ; Snežana Đokić, mlađi saradnik u KLER, e-mail: snezana.djokic@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 24. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji i održavanju putnih pravaca na teritoriji opštine Knić, II faza, po partijama, (Bečevica, Knić, Oplanić), JN br. 32/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić, 34 240 Knić, bb
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233141 – Radovi na održavanju puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 23. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji i održavanju putnih pravaca na teritoriji opštine Knić, I faza, po partijama, (Guberevac, Guncati, Radmilović), JN br. 31/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić, 34 240 Knić, bb
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233141 – Radovi na održavanju puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 23. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na sanaciji objekta Regionalnog centra za stare sa prihvatnom stanicom u Ravnom Gaju, opština Knić – parterno uređenje , JN br. 29/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000 – krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi; 45262700 – adaptacija zgrada; 45420000 – radovi na ugradnji stolarije; 45454000 – radovi na rekonstrukciji; 45350000 – mašinske instalacije
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 21. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji i održavanju putnih pravaca na teritoriji opštine Knić, II faza, po partijama, JN br. 28/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233141 – Radovi na održavanju puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 09. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji i održavanju putnih pravaca na teritoriji opštine Knić, I faza, po partijama, JN br. 27/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233141 – Radovi na održavanju puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 09. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
JNMV usluge održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić Adresa naručioca: 34 240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 72260000 – usluge povezane sa softverom
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 07. avgust 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Ponovljeni postupak javne nabavke male vrednosti – usluge održavanja i popravki birotehničke i računarske opreme za potrebe Opštinske uprave opštine Knić, po partijama
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić, 34 240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 50310000 – Održavanje i popravka kancelarijskih uređaja; – 50312000 – Održavanje računara i računarske mreže
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 05. jul 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 22/18 : USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ, II FAZA, PO PARTIJAMA
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki ORN: 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 12. jun 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 21/18 : USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVANJU PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ, I FAZA, PO PARTIJAMA
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki ORN: 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 12. jun 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV dobra br. 23/2018 je: nabavka protivgradnih raketa za potrebe Opštine Knić –Opštinske uprave opštine Knić za 2018. godinu
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki ORN : 24613000 – Signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i pirotehnički proizvodi
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 15. jun 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Usluge održavanja i popravki birotehničke i računarske opreme za potrebe Opštinske uprave opštine Knić, po partijama: Partija I : Nabavka usluge održavanja štampača i fotokopir aparata; Partija II : Nabavka usluge održavanja računara i računarske opr
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 50310000 – Održavanje i popravka kancelarijskih uređaja; – 50312000 – Održavanje računara i računarske mreže
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 08. jun 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV broj 19/18 : RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI DOMA KULTURE U KNIĆU, K.P. 7/5, BR. 1599, KO KNIĆ, PARTIJA II
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45260000 – Radovi na krovu i drugi posebni građevinsko-zanatski radovi ; 45000000 – Građevinski radovi
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 06. jun 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti je usluga komunikacija – mobilne i fiksne telefonije, po partijama, br. JNMV 17/18
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić, 34 240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 64211000-fiksna telefonija 64212000-mobilna telefonija
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 06. jun 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za pet seoskih domaćinstava na teritoriji opštine Knić, br. JNMV 20/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki Nabavka građevinskog materijala, šifra iz ORN: 44110000 Nabavka nameštaja za kuću, šifra iz ORN: 39140000 Nabavka aparata za domaćinstvo, šifra iz ORN: 39700000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 22. maj 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji i održavanju putnih pravaca na teritoriji opštine Knić, II faza, po partijama, JN br. 16/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233141 – Radovi na održavanju puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 26. april 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji i održavanju putnih pravaca na teritoriji opštine Knić, I faza, po partijama, JN br. 15/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić, 34 240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233141 – Radovi na održavanju puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 26. april 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV za partiju br. IV je usluga stručnog nadzora na izvođenju građevinskih radova na adaptaciji kompleksa Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Kniću, broj JNMV 18/18
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71520000 – usluge građevinskog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 10. maj 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV dobra je: nabavka goriva za službena vozila Opštinske uprave opštine Knić za 2018. godinu
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09132100 – bezolovni benzin; 09134200 – dizel gorivo; 09122000 – TNG
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 02. april 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet otvorenog postupka javne nabavke usluge je izrada idejnih projekata za investiciono održavanje puteva na teritoriji opštine Knić, po partijama, broj JN 13/18
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71242000 – Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs ; Koordinator Kancelarije za investicije, e-mail: it@knic.rs , faks: 034/510-113
Datum pokretanja postupka sreda, 28. mart 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV br. 10/18 je usluga stručnog nadzora na investicionom održavanju Domova kulture Bare, Bečevica i Bumbarevo Brdo, na teritoriji opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71247000 – nadzor građevinskih radova
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 26. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Otvoreni postupak javne nabavke dobra – nabavka električne energije za uličnu – javnu rasvetu na teritoriji opštine Knić u 2018. godini, broj JN: 6/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 13. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti je usluga izrade Projektno-tehničke dokumentacije za kompleks objekata u okviru podizanja spomenika Stevanu Knićaninu, opština Knić, broj JNMV 11/18
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71242000 – Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 28. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti dobra je nabavka električne energije za potrebe Opštinske uprave opštine Knić u 2018. godini, broj JNMV: 12/2018
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić b.b., 34 240 Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09310000 – električna energija
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 06. mart 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke br. 7-I/2018 su radovi na investicion održavanju Doma kulture Bare – Partija I ,opština Knić
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45210000 – radovi na visokogradnji
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 19. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV br. 5/18 je usluga stručnog nadzora na izvođenju radova na izgradnji ulica u Gruži i na uređenju centra Toponice,opština Knić, po partijama
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 79714000 – usluge stručnog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 09. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE KNIĆ ZA 2018. GODINU
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 30192000 – kancelarijski materijal
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 09. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet JNMV br. 2/18 je usluga stručnog nadzora na investicionom održavanju Domova kulture na teritoriji opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić – Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71520000 – usluge građevinskog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 07. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke br. 1/18 je nabavka usluge stručnog nadzora na izvođenju građevinskih radova na adaptaciji objekata na teritoriji opštine Knić, po partijama
Informacije
Naziv naručioca Predmet javne nabavke br. 1/18 je nabavka usluge stručnog nadzora na izvođenju građevinskih radova na adaptaciji objekata na teritoriji opštine Knić, po partijama
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71520000 – usluge građevinskog nadzora
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 05. februar 2018.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti dobra je : NABAVKA TERETNOG VOZILA (POLOVNO U VOZNOM STANJU), JNMV br. 53/17
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 43000000 – Mašine za rudarstvo, kamenolome i oprema za građevinarstvo
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 19. decembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti dobra je nabavka metalnih kontejnera i plastičnih kanti za potrebe opštine Knić, po partijama, JNMV br. 52/17
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 44613700 – Kontejneri za otpad; 34928480 – Kante za smeće
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 15. decembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti usluge je izrada Projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže prečnika 160mm, lokacija- industrijska zona, opština Knić
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71242000 – Izrada projekata i nacrta
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 13. decembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI RADOVA NA DOMOVIMA KULTURE NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ,PO PARTIJAMA, JNMV br. 51/2017
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na objektima ili delovima objekata visokogradnje i niskogradnje – 45200000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 13. decembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke broj: 47/17 je izvođenje radova na izgradnji mosta u selu Leskovac, opština Knić
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić, 34 240 Knić, b.b.; Predsednik opštine
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45221110 – Radovi na izgradnji mostova
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 07. decembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke broj: 46/17 je izvođenje radova na izgradnji mosta na nekategorisanom putu preko potoka Ćurovac, KO Guberevac, opština Knić
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić, 34 240 Knić, b.b.; Predsednik opštine
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45221110 – Radovi na izgradnji mostova
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 07. decembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke broj: 45/17 je izvođenje radova na izgradnji mosta na nekategorisanom putu preko potoka Lozovac KO Borač, opština
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić, 34 240 Knić, b.b.; Predsednik opštine
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45221110 – Radovi na izgradnji mostova
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 07. decembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti broj: 48/17 je nabavka računarske opreme za potrebe Opštinske uprave opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 30213100 – Prenosivi računari, 30213300 – Stoni računari (desktop), 30232110 – Laserski štampači
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 01. decembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju ulica, parking prostora,trotoara i putnih objekata u Toponici, opština Knić – redni broj javne nabavke male vrednosti radova: 44/17
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233140 – Radovi na putevima
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 27. novembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti usluge je izrada Projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju P.U. „Cvetić“ u Kniću, broj JNMV 42/17, (ponovljeni postupak)
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71242000 – Izrada Projekata i nacrta, procena troškova
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 27. novembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti su radovi na izgradnji ulica od opštinskog puta Gruža-Lipnica do kuće Radomirovića, od pošte u Gruži do Antonijevića, od državnog puta Kragujevac-Kraljevo do kuće Stefanovića, opština Knić
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233120 – Radovi na izgradnji puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 27. novembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
OBAVEŠTENJE O IZMENI KONKURNE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA NA ADAPTACIJI DOMA ZDRAVLJA“DANICA I KOSTA ŠAMANOVIĆ“ – DISPANZER ZA ŽENE I DECU U KNIĆU
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000 – krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi; 45262700 – adaptacija zgrada; 45420000 – radovi na ugradnji stolarije; 45454000 – radovi na rekonstrukciji; 45350000 – mašinske instalacije
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 31. oktobar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
OBAVEŠTENJE O IZMENI KONKURNE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA NA ADAPTACIJI DOMA ZDRAVLJA“DANICA I KOSTA ŠAMANOVIĆ“ U KNIĆU
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000 – krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi; 45262700 – adaptacija zgrada; 45420000 – radovi na ugradnji stolarije; 45454000 – radovi na rekonstrukciji; 45350000 – mašinske instalacije
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 31. oktobar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

Predmet postupka javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka mobilnog ultrazvučnog aparata za potrebe opštine Knić, broj JNMV: 41/2017
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 33112200 – ultrazvučna jedinica
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 21. novembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

Predmet postupka javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka protivgradnih raketa-redni broj javne nabavke male vrednosti dobara: 40/2017
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 24613000 – Signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i pirotehnički proizvodi
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 16. novembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova na adaptaciji Doma zdravlja „Danica i Kosta Šamanović“ Zdravstvena stanica u Toponici
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 09. oktobar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

 

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova na adaptaciji kompleksa osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Kniću
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 09. oktobar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti usluge je izrada Projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju P.U. „Cvetić“u Kniću, broj JNMV 39/17
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71242000 – Izrada Projekata i nacrta, procena troškova
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 27. oktobar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

JAVNA NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI DOMA ZDRAVLJA „DANICA I KOSTA ŠAMANOVIĆ“ ZDRAVSTVENA STANICA U GRUŽI
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 31. oktobar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

JAVNA NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI DOMA ZDRAVLJA „DANICA I KOSTA ŠAMANOVIĆ“ – DISPANZER ZA ŽENE I DECU U KNIĆU
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 31. oktobar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

 

JAVNA NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI DOMA ZDRAVLJA“DANICA I KOSTA ŠAMANOVIĆ“ U KNIĆU
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 31. oktobar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti dobra je: nabavka uglja za grejnu sezonu 2017/2018 godine, za potrebe Opštinske uprave opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09111100– ugalj
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 25. oktobar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

JAVNA NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI DOMA ZDRAVLJA“DANICA I KOSTA ŠAMANOVIĆ“ ZDRAVSTVENA STANICA U TOPONICI
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 09. oktobar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
JAVNA NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI KOMPLEKSA OSNOVNE ŠKOLE „VUK KARADŽIĆ“ U KNIĆU
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 09. oktobar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

Predmet postupka javne nabavke male vrednosti usluge je izrada urbanističke dokumentacije (izmene i izrada Planova) za naseljena mesta Gruža, Knić i R.Gaj, na teritoriji opštine Knić , broj JNMV 37/17
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71240000 – Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 02. oktobar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su usluge „Pomoć u kući starim osobama“ za potrebe korisnika na teritoriji opštine Knić , broj JNMV 36/17
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 85311100 – Usluge socijalne zaštite za starije osobe
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 28. septembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na revitalizaciji poljskih puteva na teritoriji opštine Knić, broj JNMV: 35/17
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Opštinska uprava opštine Knić
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 25. septembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ, PO PARTIJAMA
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na izgradnji puteva – 45233120
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 22. septembar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet ponovljenog postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju nekategorisanog puta u Bečevici, opština Knić, br. JNMV 25/2017
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233120 – Radovi na izgradnji puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 26. jul 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet ponovljenog postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju opštinskog puta u Borču (od asfaltnog puta kod skretanja za crkvu prema Čairovićima), opština Knić, br. JNMV 24/2017
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233120 – Radovi na izgradnji puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 25. jul 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke broj: 23/17 je nabavka usluga održavanja i popravki birotehničke i računarske opreme za potrebe Opštinske uprave opštine Knić, po partijama
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 50310000 – Održavanje i popravka kancelarijskih uređaja; – 50312000 – Održavanje i popravka računarske opreme
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 24. jul 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju opštinskog puta u M.Z.Pretoke, (državni put Kragujevac-Čačak, od naseljenog mesta Bumbarevo Brdo prema centru Pretoka), opština Knić – redni broj javne nabavke male vrednosti
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233120 – Radovi na izgradnji puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 12. jul 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju nekategorisanog puta u Bečevici, opština Knić, br.JNMV 21/2017
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233120 – Radovi na izgradnji puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 07. jul 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju opštinskog puta u Borču (od asfaltnog puta kod skretanja za crkvu prema Čairovićima), opština Knić, br.JNMV 20/2017
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233120 – Radovi na izgradnji puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 06. jul 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke u otvorenom postupku je nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekta „Regionalni centar za stare sa prihvatnom stanicom u Ravnom Gaju“ , opština Knić
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45261000 – krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi; 45262700 – adaptacija zgrada; 45420000 – radovi na ugradnji stolarije; 45454000 – radovi na rekonstrukciji; 45350000 – mašinske instalacije
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 30. jun 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su dobra – ulaganje u energetsku efikasnost javne rasvete, opština Knić, broj JNMV: 19/2017
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki Svetlosne sijalice – 31531000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 29. jun 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti je usluga uklanjanja i transporta uginulih životinja – prevoz, prerada i uništavanje otpadaka životinjskog porekla i uginulih životinja sa teritorije opštine Knić, broj JNMV 12/2017
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 90510000 – odlaganje i prerada otpada
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 27. jun 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju naseljske ulice za Marjanoviće, M.Z. Knić, opština Knić – redni broj javne nabavke male vrednosti radova: 18/17
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233120 – Radovi na izgradnji puteva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 16. jun 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

Postupak javne nabavke male vrednosti usluge održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije, JN usluga broj: 11/2017
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 72260000 – usluge povezane sa softverom
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 16. mart 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju parking prostora, centra naselja i naseljenih ulica u centru Gruže, opština Knić – redni broj javne nabavke male vrednosti radova: 14/17
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233140 – Radovi na putevima
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 29. maj 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti su radovi na rekonstrukciji nekategorisanog puta u Grabovcu, zaseok Marića mala, opština Knić – redni broj javne nabavke male vrednosti radova: 13/17
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233140 – Radovinaputevima
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 25. maj 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti su radovi na rekonstrukciji nekategorisanog puta u Grabovcu, zaseok Marića mala, opština Knić – redni broj javne nabavke male vrednosti radova: 13/17
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233140 – Radovinaputevima
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 25. maj 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti, broj: 10/2017 su radovi na rekonstrukciji opštinskog puta u M.Z. Vučkovica, od državnog puta IB reda br. 15 do raskrsnice za Barlove, opština Knić
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233140 – Radovi na putevima
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 12. april 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

Predmet javne nabavke male vrednosti, JNMV broj: 9/2017 je usluga izrade Projektne dokumentacije za priključenje saobraćajnica u okviru radne zone Ravni Gaj – Knić na javne puteve prvog reda: Kragujevac – Čačak i Kragujevac – Kraljevo
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 71242000 – Izrada projekata i nacrta
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 12. april 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Preuzmite priloge Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke : javna nabavka male vrednosti radova na investicionom održavanju opštinskog puta u M.Z. Bare, opština Knić -redni broj javne nabavke male vrednosti radova: 8/2017
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233140 – Radovi na putevima
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 20. mart 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Preuzmite priloge Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke : javna nabavka male vrednosti radova na investicionom održavanju nekategorisanog puta u zaseoku Radonjići, M.Z. Bumbarevo Brdo, opština Knić -redni broj javne nabavke male vrednosti radova: 7/2017
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233140 – Radovi na putevima
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 17. mart 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Preuzmite priloge Link ka portalu javnih nabavki

 

Predmet javne nabavke : javna nabavka male vrednosti radova na investicionom održavanju nekategorisanog puta u Žunjama i Guncatima, ( od asfaltnog puta u Žunjama prema zaseoku Parlog) u M.Z. Žunje i M.Z. Guncati , opština Knić-redni broj javne nabavke
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233140 – Radovi na putevima
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 16. mart 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Preuzmite priloge Link ka portalu javnih nabavki

 

 

Predmet javne nabavke dobara : nabavka goriva za službena vozila Opštinske uprave opštine Knić za 2017. godinu
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09132100 – bezolovni benzin; 09134200 – dizel gorivo
Kontakt Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke; E – mail adresa i broj faksa: javnenabavke@knic.rs, 034/510-113
Datum pokretanja postupka sreda, 01. mart 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Preuzmite priloge Link ka Pitanja i odgovori.pdf
Preuzmite priloge Link ka Izmena.pdf

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE KNIĆ ZA 2017. GODINU “ -REZERVISANA JAVNA NABAVKA-
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 30192000 – kancelarijski materijal
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 24. februar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

Predmet javne nabavke u otvorenom postupku je nabavka dobra – nabavka električne energije za potrebe Opštinske uprave i javne rasvete na teritoriji opštine Knić po partijama, broj JN 1/2017
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09310000-električna energija
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 24. februar 2017.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Preuzmite priloge Link ka Poziv za podnosenje ponuda.pdf
Preuzmite priloge Link ka Konkursna dokumentacija.pdf
Preuzmite priloge Link ka Odluka struja.pdf

 

Predmet javne nabavke broj:16/2016 je nabavka radova na rehabilitaciji puta Toponica – Sumorovac, opština Knić
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 15. decembar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Preuzmite priloge Link ka Poziv za podnosenje ponuda.pdf
Preuzmite priloge Link ka Konkursna dokumentacija.pdf
Predmet javne nabavke broj: 17/2016 je nabavka radova na izgradnji mosta na reci Gruži, na atarskom putu od farme Mićić prema groblju u selu Oplanić, opština Knić
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na izgradnji mostova – 45221110
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 13. decembar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Preuzmite priloge Link ka Poziv za podnosenje ponuda.pdf
Preuzmite priloge Link ka Konkursna dokumentacija.pdf

 

Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju puteva do ambulante i škole u Guberevcu,opština Knić, broj JNMV: 15/2016
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 06. decembar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

 

Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na izgradnji nekategorisanog puta kroz Balosave, (nastavak od asfaltiranog dela prema asfaltnom putu u Čestinu- manastir Kamenac), opština Knić, broj JNMV: 14/2016
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 05. decembar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na rekonstrukciji puta u Toponici, ( nastavak rekonstrukcije od Toponice prema Ljuljacima), M.Z. Toponica, opština Knić, broj JNMV: 13/2016
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 02. decembar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na rehabilitaciji – investicionom održavanju puta u Vučkovici ,( gornja Vučkovica od asfaltnog puta Dragobraća – Borač prema donjoj Vučkovici), opština Knić, broj JNMV: 12/2016
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 02. decembar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju lokalnog puta u Barama (od asfaltnog puta pored groblja, a prema MZ Grivac), opština Knić, broj JNMV: 11/2016
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 02. decembar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju lokalnog puta za školu u M.Z. Konjuša-Brestovac, opština Knić, broj JNMV: 10/2016
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 02. decembar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju lokalnog puta od kuće Mirka Milićević do kuće Vladana Vučković u M.Z. Bumbarevo Brdo, opština Knić, broj JNMV: 9/2016
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233140
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 02. decembar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke br.: 8/2016 je izvođenje građevinskih radova na prepokrivanju krova D.Z.u Kniću, Z.S. u Gruži i Toponici.
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić; 34 240 Knić,b.b.
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233140
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 02. decembar 2016.
Preuzmite priloge Link ka Obaveštenje o obilasku lokacije.pdf
Preuzmite priloge Link ka Odluka o obustavi postupka.pdf

 

Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na izgradnji nekategorisanog puta Brnjica-Rašković-Ribeš u dužini od 400m, na teritoriji opštine Knić, broj JNMV: 13/2016
Informacije
Naziv naručioca Fond za lokalne i nekategorisane puteve i komunalnu delatnost na selu opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Dejan Radovanović, V.D. direktora Fonda, e-mail: it@knic.rs; Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 27. oktobar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

 

Predmet javne nabavke broj: 08/2016 je nabavka građevinskih radova na prepokrivanju krova D.Z.u Kniću, Z.S. u Gruži i Toponici, na teritoriji opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić; 34 240 Knić,b.b.
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45260000 – Radovi na krovu i drugi posebni građ. zanatski radovi
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 18. oktobar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke su radovi na izgradnji, rehabilitaciji-investicionom održavanju parkinga i ulica u Kniću, broj JNMV: 12/2016
Informacije
Naziv naručioca Fond za lokalne i nekategorisane puteve i komunalnu delatnost na selu opštine Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Dejan Radovanović, V.D. direktora Fonda, e-mail: it@knic.rs; Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 07. oktobar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na rehabilitaciji-investicionom održavanju nekategorisanog puta u Pajsijeviću sa priključkom za crkvu, na teritoriji opštine Knić, broj JNMV: 11/2016
Informacije
Naziv naručioca Fond za lokalne i nekategorisane puteve i komunalnu delatnost na selu opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Dejan Radovanović, V.D. direktora Fonda, e-mail: it@knic.rs; Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 05. oktobar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na rehabilitaciji-investicionom održavanju nekategorisanog puta u Vučkovici,(put ka Barlovima), na teritoriji opštine Knić, broj JNMV: 10/2016
Informacije
Naziv naručioca Fond za lokalne i nekategorisane puteve i komunalnu delatnost na selu opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Dejan Radovanović, V.D. direktora Fonda, e-mail: it@knic.rs; Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 20. septembar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti dobra je: nabavka uglja za grejnu sezonu 2016/2017 godinu za potrebe Opštinske uprave opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09111100– ugalj
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 07. septembar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju puta u Zabojnici, (centar, škola – spomen), na teritoriji opštine Knić, broj JNMV: 9/2016
Informacije
Naziv naručioca Fond za lokalne i nekategorisane puteve i komunalnu delatnost na selu opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Dejan Radovanović, V.D. direktora Fonda, e-mail: it@knic.rs; Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 13. septembar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na rekonstrukciji nekategorisanog dela puta kroz Ljuljake, na teritoriji opštine Knić, broj JNMV: 8/2016
Informacije
Naziv naručioca Fond za lokalne i nekategorisane puteve i komunalnu delatnost na selu opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Dejan Radovanović, V.D. direktora Fonda, e-mail: it@knic.rs; Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 31. avgust 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet postupka javne nabavke male vrednosti su radovi na investicionom održavanju I faze opštinskog puta u Grabovcu, (put stara škola-kuća Miše Maksimović), na teritoriji opštine Knić, broj JNMV: 7/2016
Informacije
Naziv naručioca Fond za lokalne i nekategorisane puteve i komunalnu delatnost na selu opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Dejan Radovanović, V.D. direktora Fonda, e-mail: it@knic.rs; Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 22. avgust 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Radovi na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva na teritoriji opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Fond za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u opštini Knić, 34240 Knić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 17. avgust 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Preuzmite priloge Link ka Odluka o obustavi postupka.pdf
Izvođenje radova na sanaciji mokrog čvora na II spratu objekta opštine Knić i mokrog čvora u M.K. Toponica
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Javni poziv
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki /
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 18. avgust 2016.
Preuzmite priloge Link ka Specifikacija mokri cvor.pdf
Preuzmite priloge Link ka Poziv mokri cvor.pdf
Preuzmite priloge Link ka Specifikacija mokri cvor II.pdf
Odluka o obustavi postupka nabavke radova na sanaciji mokrog čvora na II spratu objekta opštine Knić i mokrog čvora u M.K.Toponici
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki /
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 17. avgust 2016.
Preuzmite priloge Link ka Odluka o obustavi.pdf
Predmet javne nabavke broj: 6/2016 je postupak nabavke dobra-nabavka električne energije za javnu rasvetu na teritoriji opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Fond za lokalne i nekategorisane puteve i komunalnu delatnost na selu u opštini Knić, 34240 Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09310000 – električna energija
Kontakt Dejan Radovanović, V.D. dir. Fonda; e-mail: it@knic.rs; Julija Arsenijević, službenik za javne nabavke; Faks: 034/510-113; e-mail: javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 15. avgust 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Izvođenje radova na sanaciji mokrog čvora na II spratu objekta opštine Knić i mokrog čvora u MK Toponica, rok 22.07.2016. do 12,00 čas
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Javni poziv
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki /
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka /
Preuzmite priloge Link ka dokumentacija mokri cvor.zip

 

Predmet javne nabavke dobara je: nabavka goriva za službena vozila Opštinske uprave opštine Knić za 2016. godinu
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, b.b.
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09100000-goriva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 18. jul 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE KNIĆ ZA 2016. GODINU
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 30192000-kancelarijski materijal
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 27. jun 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Predmet javne nabavke male vrednosti broj: 04/2016 je nabavka dobara – dodatnih količina građevinskog materijala namenjenog stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji opštine Knić za 2016. godinu
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 44100000–građevinski materijali i pripadajući proizvodi
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 27. jun 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA ŠTAMPAČA, FOTOKOPIR APARATA I BIROTEHNIČKE OPREME ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE U 2016. GODINI
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Opšti rečnik nabavki 50310000
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka četvrtak, 26. maj 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki

 

Predmet javne nabavke broj: 02/2016 je nabavka radova na izgradnji mosta u selu Konjuša, opština Knić
Informacije
Naziv naručioca Opština Knić; 34 240 Knić,b.b.
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45221119 – Građevinski radovi na obnovi mostova
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 18. maj 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Radovi na rehabilitaciji-investicionom održavanju parking prostora sa pristupnim putem do crkve u Borču, na teritoriji opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Fond za lokalne i nekategorisane puteve i kodelatnost na selu opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233140 – Radovi na putevima
Kontakt Predrag Rančić, e-mail: predrag.rancic@knic.rs; Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 13. april 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Javna nabavka male vrednosti radova na rehabilitaciji-investicionom održavanju nekategorisanog puta u Dragušici, na teritoriji opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Fond za lokalne i nekategorisane puteve i komunalnu delatnost na selu opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki Radovi na putevima – 45233140
Kontakt Predrag Rančić, e-mail: predrag.rancic@knic.rs; Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 06. april 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Javna nabavka male vrednosti – radovi na rehabilitaciji-investicionom održavanju nekategorisanog puta u Leskovcu, zaseok Minuša, na teritoriji opštine Knić
Informacije
Naziv naručioca Fond za lokalne i nekategorisane puteve i kodelatnost na selu opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233140 – Radovi na putevima
Kontakt Predrag Rančić, e-mail: predrag.rancic@knic.rs; Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka ponedeljak, 04. april 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Javna nabavka male vrednosti – radovi na rekonstrukciji lokalnog puta za donju malu u Lipnici, na teritoriji opštine Knić, broj JNMV: 1/2016
Informacije
Naziv naručioca Fond za lokalne i nekategorisane puteve i komunalnu delatnost na selu opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45233140 – Radovi na putevima
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 25. mart 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Nabavka goriva za vozila JKP „Komunalac“ Knić za 2016.god.
Informacije
Naziv naručioca JKP „Komunalac“ Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 09100000 – Goriva
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 01. mart 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Nabavka dobara – građevinskog materijala namenjenog stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji opštine Knić za 2016 godinu.
Informacije
Naziv naručioca Opštinska uprava opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 44100000 – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka utorak, 23. februar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Nabavka semena za veštačko osemenjavanje krava
Informacije
Naziv naručioca Fond za razvoj poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta dobra
Opšti rečnik nabavki 03141000 – Sperma bikova
Kontakt Dragiša Janković, Predsednik U.O. Fonda, e-mail:poljofond@knic.rs ;Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs
Datum pokretanja postupka petak, 19. februar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki
Javna nabavka male vrednosti radova – građevinski radovi na sanaciji i izradi čeličnog mosta nosivosti 30t u selu Grivac, opština Knić
Informacije
Naziv naručioca Fond za lokalne i nekategorisane puteve i kom. delatnost na selu opštine Knić
Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Opšti rečnik nabavki 45221119 – Građevinski radovi na obnovi mostova
Kontakt Julija Arsenijević, javnenabavke@knic.rs; Predrag Rančić, predrag.rancic@knic.rs
Datum pokretanja postupka sreda, 17. februar 2016.
Preuzimanje dokumentacije Link ka portalu javnih nabavki