ПочетнаЈавне набавкеАкти Општинске управе из области јавних набавки

Акти Општинске управе из области јавних набавки

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

Правилник о ближем уређењу јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, спровођење поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама

План јавних набавки за 2016. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Квартални извештаји 2015. година

План јавних набавки за 2015. годину