ПочетнаДруштвоКнићански Дом здравља пример другима

Книћански Дом здравља пример другима

Книћански Дом здравља пример другима

Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу, као једна од установа пилот пројекта Министарства здравља за унапређење финансирања примарне здравствене заштите, послужио је као узор многим здравственим установама ван Шумадијског округа. Њихове колеге из Деспотовца, Варварина, Смедерева и многих других установа из Србије, приликом боравка у Дому здравља, или путем телефонских и онлајн консултација, по узору на рад и стручна решења из книћанског Дома здравља, савладали су израду месечних извештаја трошковних центара.

Прошле године само учесници пилот пројекта, а ове све здравствене установе, у обавези су да контролишу ефикасност и ефективност свих служби. Прати се број посета код изабраног лекара и утрошак рада и материјала у оквиру сваке посете. Циљ је да се установе месечни трошкови и приходи здравствених установа, то јест цене услуга и добара које се користе у здравственим установама приликом пружања примарне здравствене заштите.

Подели: