ПочетнаЛокална пореска администрацијаОдлуке из области локалне пореске администрације за 2019. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2019. годину

 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији општине Кнић за 2019. годину

 

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Кнић

 

Oдлука о локалним комуналним таксама на територији општине Кнић