ПочетнаUncategorizedНадлежни Општински Штаб издао Препоруку Грађанима Општине Кнић у Вези Употребе Пиротехничких Средстава током Новогодишњих и Божићних Празника

Надлежни Општински Штаб издао Препоруку Грађанима Општине Кнић у Вези Употребе Пиротехничких Средстава током Новогодишњих и Божићних Празника

Надлежни Општински Штаб издао Препоруку Грађанима Општине Кнић у Вези Употребе Пиротехничких Средстава током Новогодишњих и Божићних Празника

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КНИЋ
, на 4. редовној седници одржаној дана 25.12.2023. године у 10:00
часова, у поступку разматрања тачке: употреба пиротехничких средстава у наступајућим
новогодишњим и божићним празницима, на основу Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18), Уредбе о
саставу, начину рада и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник
РС“, бр. 27/2020), члана 4. став 1. тачка 17. Одлуке о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 26/23)
и члана 29. Пословника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације на територији
општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 23/21), донео је

                                                                             П Р Е П О Р У К У

 

ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ:
– да се уздрже од употребе недозвољених пиротехничких средстава;
– да пиротехничка средства купују искључиво код овлашћених продаваца, јер
пиротехничка средства купљена на пијацама и уличним тезгама, углавном нису прошла
безбедоносну проверу, немају атесте, а декларације и упутства за употребу нису на
српском језику;
– да се приликом коришћења пиротехничких средстава на отвореном
простору поступа по упутствима о начину коришћења истих, јер нестручно и неопрезно
руковање може довести до нежељених последица, тежег или лакшег самоповређивања или
повређивања других лица;
– да се пиротехничка средства не користе у затвореном простору, јер је то по
важећим прописима кажњиво.

Подели: