ПочетнаПољопривредаНов програм подршке за унапређење конкурентности у пољопривреди

Нов програм подршке за унапређење конкурентности у пољопривреди

Нов програм подршке за унапређење конкурентности у пољопривреди

У оквиру Пројекта конкурентне пољопривреде, који Министарство пољопривреде Србије реализиује  сарадњи са Светском банком објављен је нов Правилник о додели бесповратних средстава. Предвиђено је да 50 одсто средстава корисници добијају бесповратно, 10 одсто је  учешће корисника, а 40 одсто кредит пословних банака. Наредних дана очекује се расписивање јавног позива.

Детаљније информације можете добити у Канцеларији за пољопривреду  у Агроцентру у Книћу, а комплетан Правилник којим се  ближе прописују врсте прихватљивих инвестиција и трошкова, услови и начин остваривања права на бесповратна средства, лица која остварују право на бесповратна средства, као и минимални и максимални износ бесповратних средстава по кориснику за спровођење Пројекта за конкурентну пољопривреду, можете погледати у прилогу.

Правилник

Подели: